Lær om de forskellige software teknologier

ASP.NET

ASP.NET har længe været en hjørnesten i server-side webudvikling. Udviklet af Microsoft, har dette framework gennemgået en markant udvikling siden dets første iteration som Active Server Pages (ASP). I denne artikel dykkes der ned i ASP.NET's rige historie, dets kerneegenskaber, og hvordan det har formet den moderne webudviklingsverden. Dets nuværende rolle og fremtid inden for webudvikling undersøges, specifikt set fra erfarne udvikleres perspektiv.

ASP.NET udvikling
ASP.NET udvikling
ASP.NET udvikling
ASP.NET udvikling
ASP.NET udvikling

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion til ASP.NET

ASP.NET er et webudviklingsframework udviklet af Microsoft til at bygge dynamiske webapplikationer og -tjenester. Det er en del af det større .NET-framework, der giver udviklere mulighed for at opbygge en bred vifte af applikationer, lige fra enkle websteder til komplekse virksomhedsapplikationer.

ASP.NET blev først introduceret i 2002 som en forbedring og videreudvikling af Microsofts tidligere Active Server Pages (ASP)-teknologi. Siden da har det gennemgået en række opdateringer og forbedringer, der har gjort det til et af de mest populære webudviklingsframeworks i branchen.

Der er flere varianter af ASP.NET, herunder ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC (Model-View-Controller), og den nyere ASP.NET Core, der er en open-source og platformuafhængig version af frameworket.

En af de centrale funktioner i ASP.NET er dens evne til at opbygge webapplikationer ved hjælp af server-side kode, typisk skrevet i programmeringssprog som C# eller Visual Basic .NET. Denne server-side kode udføres på webserveren og genererer HTML, CSS og JavaScript, som derefter sendes til klientens webbrowser.

Desuden tilbyder ASP.NET et omfattende sæt af værktøjer og komponenter til at håndtere ting som brugerstyring, sikkerhed, dataadgang, fejlhåndtering og meget mere, hvilket gør det til et kraftfuldt og alsidigt værktøj til webudvikling.

2. Grundlæggende koncepter i ASP.NET

For at forstå ASP.NET er det vigtigt at have kendskab til nogle grundlæggende koncepter, der danner grundlaget for udviklingen af webapplikationer med dette framework. Her er nogle af de vigtigste koncepter:

2.1 Server-side kode

I ASP.NET skrives den dynamiske logik for webapplikationen typisk i server-side kode, som udføres på webserveren. Denne kode kan være skrevet i programmeringssprog som C#, Visual Basic .NET eller F#. Server-side koden har adgang til webserverens ressourcer og databaser, og den genererer HTML, CSS og JavaScript, som sendes til klientens webbrowser.

2.2 ASP.NET web form

ASP.NET Web Forms er en af de ældre modeller til webudvikling i ASP.NET-frameworket. Det giver en event-drevet model, hvor udviklere kan opbygge webapplikationer ved at designe brugergrænsefladen i HTML og derefter tilføje server-side kode til at håndtere begivenheder som knaptryk og formularindsendelser.

<!-- Eksempel på et Web Form i ASP.NET -->
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="HelloWorld.aspx.cs" Inherits="HelloWorld" %>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Hello World</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <asp:Label ID="lblMessage" runat="server" Text=""></asp:Label>
    <asp:Button ID="btnClickMe" runat="server" Text="Click Me" OnClick="btnClickMe_Click" />
  </form>
</body>
</html>
// Kodefil: HelloWorld.aspx.cs
public partial class HelloWorld : System.Web.UI.Page
{
  protected void btnClickMe_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    lblMessage.Text = "Hello, world!";
  }
}

I dette eksempel er der en simpel webformular med en knap og en label. Når knappen klikkes, udføres den tilknyttede eventhandler i server-siden kode, som sætter teksten i label-elementet til "Hello, world!". Denne model gør det nemt at opbygge interaktive webapplikationer ved hjælp af ASP.NET Web Forms.

2.3 ASP.NET MVC (Model-View-Controller)

ASP.NET MVC er en arkitekturmodel, der adskiller applikationens logik i tre forskellige komponenter: modeller, visninger og controllere. Modeller repræsenterer data og forretningslogik, visninger repræsenterer brugergrænsefladen, og controllere håndterer anmodninger fra brugerne og opdaterer modellerne og visningerne efter behov.

Disse grundlæggende koncepter danner grundlaget for udvikling af webapplikationer med ASP.NET, og de kan tilpasses og udvides efter behov for at imødekomme specifikke krav og scenarier. I de følgende afsnit vil vi udforske disse koncepter nærmere og se på, hvordan de kan anvendes i praksis.

// Eksempel på en controller i ASP.NET MVC
public class HomeController : Controller
{
  public IActionResult Index()
  {
    return View();
  }
}
<!-- Eksempel på en visning (view) i ASP.NET MVC -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Home Page</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to my website!</h1>
</body>
</html>

I dette eksempel er der en simpel controller, HomeController, der har en action-metode kaldet Index. Når denne metode kaldes, returneres en visning, som er en HTML-fil, der repræsenterer brugergrænsefladen. Visningen kan indeholde dynamisk genereret indhold ved hjælp af server-side kode, der indlejres i HTML'en. Denne arkitektur gør det muligt at adskille logikken fra brugergrænsefladen og gør det nemt at vedligeholde og teste kodebasen.

3. ASP.NET Core

ASP.NET Core er den nyere og platformuafhængige version af ASP.NET-frameworket. Det er designet til at være hurtigere, mere moderne og mere fleksibel end tidligere versioner af ASP.NET. ASP.NET Core understøtter udvikling af webapplikationer, API'er og mikrotjenester og kan køre på tværs af forskellige operativsystemer som Windows, macOS og Linux.

3.1 Oprettelse af et ASP.NET Core-projekt

Du kan oprette et nyt ASP.NET Core-projekt ved hjælp af Visual Studio eller kommandolinjeværktøjer som .NET CLI (Command Line Interface). Her er et eksempel på, hvordan du opretter et nyt ASP.NET Core-projekt ved hjælp af .NET CLI:

dotnet new web -n MyWebApp
cd MyWebApp

Dette vil oprette et nyt ASP.NET Core-webprojekt med navnet "MyWebApp" i den aktuelle mappe.

3.2 Struktur af ASP.NET Core-projekt

Et typisk ASP.NET Core-projekt består af flere vigtige filer og mapper, herunder:

 • Program.cs: Indeholder Main-metoden, som er indgangspunktet for applikationen.

 • Startup.cs: Indeholder konfigurationen af applikationen, herunder tjenester, middleware og routing.

 • wwwroot: Mapper til statiske filer som HTML, CSS og JavaScript, som skal serveres direkte til klienten.

 • Controllers: Mapper til controllere, der håndterer anmodninger fra klienten.

 • Views: Mapper til visninger, der repræsenterer brugergrænsefladen.

Disse filer og mapper udgør grundstrukturen af et ASP.NET Core-projekt og danner grundlaget for udvikling af moderne webapplikationer.

4. Data Access med Entity Framework

I udviklingen af moderne webapplikationer er dataadgang en central del af processen. ASP.NET tilbyder flere metoder til at håndtere dataadgang, og en af de mest populære er Entity Framework (EF). Entity Framework er et objekt-relationselt mapper (ORM) framework, der gør det nemt at arbejde med databaseskemaer og data som objekter i din applikation.

4.1 Grundlæggende om Entity Framework

Entity Framework giver udviklere mulighed for at definere modeller, der repræsenterer tabeller i en database, samt relationer mellem disse tabeller. Ved at bruge Entity Framework kan udviklere skrive C#-kode, der manipulerer disse modeller, og Entity Framework håndterer oversættelsen til og fra SQL for at interagere med databasen.

4.2 Opsætning af Entity Framework i ASP.NET Core

For at bruge Entity Framework i dit ASP.NET Core-projekt skal du først installere Entity Framework Core-pakken via NuGet Package Manager eller .NET CLI:

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore

Derefter skal du installere en specifik databaseprovider, f.eks. Entity Framework Core SQL Server-provider, hvis du vil arbejde med en SQL Server-database:

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Når pakkerne er installeret, kan du konfigurere Entity Framework i din applikation og definere dine databasekontekster og modeller. Herefter kan du udføre CRUD-operationer (opret, læs, opdater, slet) på dine data ved hjælp af Entity Framework.

4.3 Eksempel

Her er et eksempel på, hvordan du kan bruge Entity Framework i ASP.NET Core til at oprette og læse data fra en database:

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

public class MyDbContext : DbContext
{
  public MyDbContext(DbContextOptions<MyDbContext> options)
    : base(options)
  {
  }

  public DbSet<Product> Products { get; set; }
}

public class Product
{
  public int Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public decimal Price { get; set; }
}

I dette eksempel defineres en databasekontekst (MyDbContext) og en modelklasse (Product). MyDbContext indeholder en DbSet\<Product>, som repræsenterer tabellen "Products" i databasen. Du kan nu bruge MyDbContext til at udføre operationer på Products-tabellen, f.eks. at hente alle produkter eller tilføje et nyt produkt.

5. Sikkerhed i ASP.NET

Sikkerhed er en af de vigtigste bekymringer i enhver webapplikation, og ASP.NET tilbyder en række funktioner og værktøjer til at hjælpe udviklere med at sikre deres applikationer mod forskellige former for angreb og trusler. Her er nogle af de vigtigste sikkerhedsfunktioner i ASP.NET:

5.1 Brugerautentificering og -autorisation

ASP.NET giver indbyggede mekanismer til brugerautentificering og -autorisation. Du kan konfigurere forskellige autentificeringsmetoder, såsom formularbaseret autentificering, Windows-autentificering eller tredjepartsautentificering ved hjælp af OAuth eller OpenID Connect. Derudover kan du definere roller og tilladelser for brugere og begrænse adgangen til visse dele af din applikation baseret på disse roller og tilladelser.

5.2 Cross-Site Scripting (XSS) og Cross-Site Request Forgery (CSRF) Beskyttelse

ASP.NET indeholder indbyggede mekanismer til at beskytte mod Cross-Site Scripting (XSS) og Cross-Site Request Forgery (CSRF) angreb. ASP.NET automatisk validerer input fra brugere for at forhindre XSS-angreb, og det tilbyder understøttelse af anti-forgery tokens til at beskytte mod CSRF-angreb.

5.3 Sikkerhedskontroller og best practices

Der er en række sikkerhedskontroller og bedste praksisser, som udviklere kan følge for at forbedre sikkerheden i deres ASP.NET-applikationer. Dette inkluderer ting som inputvalidering, datakryptering, beskyttelse mod SQL-injektion og brug af sikre forbindelser (HTTPS).

5.4 ASP.NET Core Identity

ASP.NET Core Identity er et robust framework til håndtering af brugerstyring og autentificering i ASP.NET Core-applikationer. Det giver funktioner som brugerregistrering, login, adgangskontrol og bekræftelse af e-mail, hvilket gør det nemt for udviklere at implementere sikkerhedsfunktioner i deres applikationer.

Med disse indbyggede sikkerhedsfunktioner og værktøjer kan udviklere opbygge sikre og pålidelige webapplikationer med ASP.NET, der beskytter mod forskellige former for angreb og sikrer brugernes data og fortrolighed. Det er dog vigtigt at være opmærksom på de nyeste sikkerhedstrusler og følge bedste praksisser for at opretholde en høj sikkerhedsstandard i dine applikationer.

6. Web API development

I moderne webudvikling er udviklingen af API'er (Application Programming Interfaces) blevet stadig mere udbredt, da de muliggør kommunikation og datadeling mellem forskellige applikationer og tjenester. Med ASP.NET kan udviklere oprette robuste og skalerbare API'er ved hjælp af ASP.NET Web API eller ASP.NET Core Web API, afhængigt af den valgte version af frameworket.

6.1 ASP.NET Web API

ASP.NET Web API er et framework til oprettelse af HTTP-baserede tjenester, der kan bruges til at oprette både RESTful API'er og traditionelle webtjenester. Det giver en række funktioner og værktøjer til at opbygge API'er, herunder understøttelse af JSON og XML-formatering, routing, modelbinding, authentication og authorization.

6.2 ASP.NET Core Web API

ASP.NET Core Web API er den nyere og platformuafhængige version af ASP.NET Web API, der er designet til at være hurtigere, mere moderne og mere fleksibel. Det giver en lignende funktionalitet som ASP.NET Web API, men det kan køre på tværs af forskellige operativsystemer og understøtter flere nye funktioner og forbedringer.

6.3 Eksempel på oprettelse af en simpel Web API med ASP.NET Core

Her er et eksempel på, hvordan du kan oprette en simpel Web API ved hjælp af ASP.NET Core:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

[Route("api/[controller]")]
[ApiController]
public class ProductsController : ControllerBase
{
  private readonly IProductRepository _productRepository;

  public ProductsController(IProductRepository productRepository)
  {
    _productRepository = productRepository;
  }

  [HttpGet]
  public IActionResult Get()
  {
    var products = _productRepository.GetProducts();
    return Ok(products);
  }

  // Andre HTTP-metoder som POST, PUT, DELETE kan også implementeres her
}

I dette eksempel er der oprettet en simpel Web API-controller kaldet ProductsController, der håndterer HTTP GET-anmodninger til endpointet "/api/products". Controlleren bruger dependency injection til at injicere en produktrepository (IProductRepository), som den bruger til at hente produkter fra databasen. Når der foretages en GET-anmodning til endpointet, returnerer controlleren en liste over produkter i JSON-format.

Ved at følge denne model kan udviklere oprette effektive og moderne API'er med ASP.NET, der muliggør kommunikation og datadeling mellem forskellige applikationer og tjenester.

7. ASP.NET Identity

Sikkerhed og brugerstyring er afgørende for mange webapplikationer, og ASP.NET Identity er et framework, der giver en omfattende løsning til håndtering af brugerstyring og autentificering i ASP.NET-applikationer. Med ASP.NET Identity kan udviklere nemt implementere funktioner som brugerregistrering, login, adgangskontrol og bekræftelse af e-mail.

7.1 Funktioner i ASP.NET Identity

ASP.NET Identity tilbyder en række funktioner og komponenter, herunder:

 • Brugerregistrering: Mulighed for at oprette nye brugerprofiler i applikationen.

 • Brugerlogin: Autentificering af brugere ved hjælp af brugernavn og adgangskode.

 • Adgangskontrol: Mulighed for at definere roller og tilladelser for brugere og begrænse adgangen til visse dele af applikationen.

 • Bekræftelse af e-mail: Mulighed for at sende bekræftelses-e-mails til nye brugere for at bekræfte deres e-mail-adresse.

 • Genoprettelse af adgangskode: Mulighed for at genoprette en glemt adgangskode ved hjælp af en bekræftelses-e-mail eller sikkerhedsspørgsmål.

7.2 Implementering af ASP.NET Identity

Du kan implementere ASP.NET Identity i din ASP.NET-applikation ved at tilføje Identity-tjenester til din konfiguration og definere bruger- og rollemodeller samt indstille parametre for autentificering og adgangskontrol. Derefter kan du bruge indbyggede hjælpeprogrammer og API'er til at administrere brugerne og deres tilladelser.

7.3 Eksempel

Her er et eksempel på, hvordan du kan bruge ASP.NET Identity til at implementere brugerstyring i din ASP.NET-applikation:

services.AddIdentity<ApplicationUser, IdentityRole>()
  .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>()
  .AddDefaultTokenProviders();
public class AccountController : Controller
{
  private readonly UserManager<ApplicationUser> _userManager;
  private readonly SignInManager<ApplicationUser> _signInManager;

  public AccountController(
    UserManager<ApplicationUser> userManager,
    SignInManager<ApplicationUser> signInManager)
  {
    _userManager = userManager;
    _signInManager = signInManager;
  }

  // Metoder til brugerregistrering, login, bekræftelse af e-mail, genoprettelse af adgangskode, etc.
}

I dette eksempel tilføjes ASP.NET Identity-tjenester til konfigurationen af applikationen, og der oprettes en controller (AccountController) til at håndtere brugerrelaterede handlinger som registrering og login. Med ASP.NET Identity kan udviklere implementere avancerede sikkerhedsfunktioner i deres applikationer med minimal indsats.

8. ASP.NET og Cloud Computing

Med fremkomsten af cloud computing-teknologier som Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) og Google Cloud Platform (GCP) har udviklingen af webapplikationer ændret sig væsentligt. ASP.NET tilbyder integrerede værktøjer og understøttelse til at bygge og distribuere webapplikationer i skyen, hvilket giver udviklere mulighed for at udnytte fordelene ved skalerbarhed, fleksibilitet og pålidelighed, som cloud computing tilbyder.

8.1 Azure App Service

Azure App Service er en platform som en service (PaaS) til hosting af webapplikationer og API'er i Microsoft Azure. Med Azure App Service kan udviklere nemt deployere og administrere deres ASP.NET-applikationer uden at bekymre sig om infrastrukturen. App Service tilbyder også automatiske skaleringsmuligheder, sikkerhedsfunktioner og integration med andre Azure-tjenester.

8.2 Azure Functions

Azure Functions er en serverløs compute service, der giver mulighed for at køre små stykker kode, kaldet funktioner, i skyen. Med Azure Functions kan udviklere oprette serverløse API'er og baggrundsopgaver ved hjælp af forskellige programmeringssprog, herunder C#, og integrere dem med andre Azure-tjenester som f.eks. Azure Storage og Azure Cosmos DB.

8.3 Integration med andre Azure-tjenester

Ud over Azure App Service og Azure Functions tilbyder Azure en række andre tjenester, der kan integreres med ASP.NET-applikationer, herunder Azure SQL Database til dataopbevaring, Azure Active Directory til brugerstyring og autentificering, Azure Blob Storage til filopbevaring og Azure DevOps til CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment).

8.4 AWS og GCP

Selvom ASP.NET primært er udviklet af Microsoft og har tæt integration med Azure, kan det også bruges i AWS og GCP-miljøer. Begge cloud computing-udbydere tilbyder understøttelse til ASP.NET-applikationer og har tilsvarende tjenester til hosting, databehandling, databaser, lagring og andre behov for webapplikationer.

Ved at udnytte cloud computing-teknologier kan udviklere bygge og skalere ASP.NET-applikationer mere effektivt og opnå højere ydeevne, pålidelighed og fleksibilitet.

9. Fremtidsperspektiver for ASP.NET

ASP.NET har gennemgået en betydelig udvikling siden sin første udgivelse, og det fortsætter med at være et af de mest anvendte webudviklingsframeworks i branchen. Med lanceringen af ASP.NET Core har Microsoft skabt en moderne, platformuafhængig version af frameworket, der er bedre rustet til at imødekomme nutidens krav til webudvikling.

9.1 Fremtidige opdateringer og forbedringer

Microsoft fortsætter med at investere i udviklingen af ASP.NET og vil sandsynligvis frigive fremtidige opdateringer og forbedringer til frameworket. Dette kan omfatte yderligere optimeringer af ydeevnen, introduktionen af nye funktioner og værktøjer, og styrkelse af integrationen med andre Microsoft-teknologier og cloud-tjenester.

9.2 Fokus på open source og samarbejde

Med lanceringen af ASP.NET Core har Microsoft lagt stor vægt på open source og samarbejde med udviklerfællesskabet. ASP.NET Core er fuldt open source og accepterer bidrag fra udviklere over hele verden. Dette har ført til en større grad af innovation og fleksibilitet i udviklingen af frameworket og har skabt et mere levende og engageret udviklerfællesskab omkring ASP.NET.

9.3 Udvikling af moderne webapplikationer

Med den stigende popularitet af skybaserede løsninger, mikroservices og serverløs computing er der en stigende efterspørgsel efter webudviklingsframeworks, der kan imødekomme disse moderne behov. ASP.NET Core er designet til at være platformuafhængig, skalerbar og fleksibel, hvilket gør det velegnet til udviklingen af moderne webapplikationer og API'er.

9.4 Udforskning af nye teknologier og paradigmer

Som teknologibranchen fortsætter med at udvikle sig, vil der være behov for ASP.NET-frameworket til at tilpasse sig nye teknologier og paradigmer. Dette kan omfatte ting som kunstig intelligens, Internet of Things (IoT), blockchain og mere. Microsoft vil sandsynligvis fortsætte med at udforske disse områder og integrere relevant funktionalitet i fremtidige versioner af ASP.NET.

I det store og hele ser fremtiden lys ud for ASP.NET, og det forbliver en vigtig spiller inden for webudvikling med et stærkt fundament og en dedikeret udviklerfællesskab. Ved at forblive opdateret med de nyeste trends og teknologier kan udviklere fortsætte med at bygge innovative og moderne webapplikationer med ASP.NET.

10. Afsluttende tanker

I denne omfattende guide har vi udforsket forskellige aspekter af ASP.NET, lige fra dens grundlæggende koncepter og udviklingsmetoder til dens integration med cloud computing og fremtidsperspektiver. ASP.NET er et kraftfuldt og alsidigt framework, der giver udviklere mulighed for at opbygge sikre, skalerbare og moderne webapplikationer.

Uanset om du er en erfaren udvikler eller er ny inden for webudvikling, håber vi, at denne guide har givet dig en bedre forståelse af ASP.NET og inspireret dig til at udforske det yderligere. Med sin omfattende dokumentation, aktive udviklerfællesskab og stærke integration med andre Microsoft-teknologier er ASP.NET et fremragende valg til udvikling af en bred vifte af webapplikationer og tjenester.

Husk altid at holde dig opdateret med de nyeste funktioner, best practices og sikkerhedsretningslinjer inden for ASP.NET-udvikling for at sikre, at dine applikationer er robuste, sikre og opfylder de aktuelle krav og forventninger.

Tak fordi du fulgte med i denne guide, og held og lykke med din rejse ind i verden af ASP.NET-udvikling!

Har du brug for en .NET udvikler til dit næste IT-projekt? Hos Better Developers hjælper vi dig med at finde den rette udvikler til lige netop dine behov. Læs om .NET konsulenter hos Better Developers her.

1. Introduktion til ASP.NET

ASP.NET er et webudviklingsframework udviklet af Microsoft til at bygge dynamiske webapplikationer og -tjenester. Det er en del af det større .NET-framework, der giver udviklere mulighed for at opbygge en bred vifte af applikationer, lige fra enkle websteder til komplekse virksomhedsapplikationer.

ASP.NET blev først introduceret i 2002 som en forbedring og videreudvikling af Microsofts tidligere Active Server Pages (ASP)-teknologi. Siden da har det gennemgået en række opdateringer og forbedringer, der har gjort det til et af de mest populære webudviklingsframeworks i branchen.

Der er flere varianter af ASP.NET, herunder ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC (Model-View-Controller), og den nyere ASP.NET Core, der er en open-source og platformuafhængig version af frameworket.

En af de centrale funktioner i ASP.NET er dens evne til at opbygge webapplikationer ved hjælp af server-side kode, typisk skrevet i programmeringssprog som C# eller Visual Basic .NET. Denne server-side kode udføres på webserveren og genererer HTML, CSS og JavaScript, som derefter sendes til klientens webbrowser.

Desuden tilbyder ASP.NET et omfattende sæt af værktøjer og komponenter til at håndtere ting som brugerstyring, sikkerhed, dataadgang, fejlhåndtering og meget mere, hvilket gør det til et kraftfuldt og alsidigt værktøj til webudvikling.

2. Grundlæggende koncepter i ASP.NET

For at forstå ASP.NET er det vigtigt at have kendskab til nogle grundlæggende koncepter, der danner grundlaget for udviklingen af webapplikationer med dette framework. Her er nogle af de vigtigste koncepter:

2.1 Server-side kode

I ASP.NET skrives den dynamiske logik for webapplikationen typisk i server-side kode, som udføres på webserveren. Denne kode kan være skrevet i programmeringssprog som C#, Visual Basic .NET eller F#. Server-side koden har adgang til webserverens ressourcer og databaser, og den genererer HTML, CSS og JavaScript, som sendes til klientens webbrowser.

2.2 ASP.NET web form

ASP.NET Web Forms er en af de ældre modeller til webudvikling i ASP.NET-frameworket. Det giver en event-drevet model, hvor udviklere kan opbygge webapplikationer ved at designe brugergrænsefladen i HTML og derefter tilføje server-side kode til at håndtere begivenheder som knaptryk og formularindsendelser.

<!-- Eksempel på et Web Form i ASP.NET -->
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="HelloWorld.aspx.cs" Inherits="HelloWorld" %>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Hello World</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <asp:Label ID="lblMessage" runat="server" Text=""></asp:Label>
    <asp:Button ID="btnClickMe" runat="server" Text="Click Me" OnClick="btnClickMe_Click" />
  </form>
</body>
</html>
// Kodefil: HelloWorld.aspx.cs
public partial class HelloWorld : System.Web.UI.Page
{
  protected void btnClickMe_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    lblMessage.Text = "Hello, world!";
  }
}

I dette eksempel er der en simpel webformular med en knap og en label. Når knappen klikkes, udføres den tilknyttede eventhandler i server-siden kode, som sætter teksten i label-elementet til "Hello, world!". Denne model gør det nemt at opbygge interaktive webapplikationer ved hjælp af ASP.NET Web Forms.

2.3 ASP.NET MVC (Model-View-Controller)

ASP.NET MVC er en arkitekturmodel, der adskiller applikationens logik i tre forskellige komponenter: modeller, visninger og controllere. Modeller repræsenterer data og forretningslogik, visninger repræsenterer brugergrænsefladen, og controllere håndterer anmodninger fra brugerne og opdaterer modellerne og visningerne efter behov.

Disse grundlæggende koncepter danner grundlaget for udvikling af webapplikationer med ASP.NET, og de kan tilpasses og udvides efter behov for at imødekomme specifikke krav og scenarier. I de følgende afsnit vil vi udforske disse koncepter nærmere og se på, hvordan de kan anvendes i praksis.

// Eksempel på en controller i ASP.NET MVC
public class HomeController : Controller
{
  public IActionResult Index()
  {
    return View();
  }
}
<!-- Eksempel på en visning (view) i ASP.NET MVC -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Home Page</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to my website!</h1>
</body>
</html>

I dette eksempel er der en simpel controller, HomeController, der har en action-metode kaldet Index. Når denne metode kaldes, returneres en visning, som er en HTML-fil, der repræsenterer brugergrænsefladen. Visningen kan indeholde dynamisk genereret indhold ved hjælp af server-side kode, der indlejres i HTML'en. Denne arkitektur gør det muligt at adskille logikken fra brugergrænsefladen og gør det nemt at vedligeholde og teste kodebasen.

3. ASP.NET Core

ASP.NET Core er den nyere og platformuafhængige version af ASP.NET-frameworket. Det er designet til at være hurtigere, mere moderne og mere fleksibel end tidligere versioner af ASP.NET. ASP.NET Core understøtter udvikling af webapplikationer, API'er og mikrotjenester og kan køre på tværs af forskellige operativsystemer som Windows, macOS og Linux.

3.1 Oprettelse af et ASP.NET Core-projekt

Du kan oprette et nyt ASP.NET Core-projekt ved hjælp af Visual Studio eller kommandolinjeværktøjer som .NET CLI (Command Line Interface). Her er et eksempel på, hvordan du opretter et nyt ASP.NET Core-projekt ved hjælp af .NET CLI:

dotnet new web -n MyWebApp
cd MyWebApp

Dette vil oprette et nyt ASP.NET Core-webprojekt med navnet "MyWebApp" i den aktuelle mappe.

3.2 Struktur af ASP.NET Core-projekt

Et typisk ASP.NET Core-projekt består af flere vigtige filer og mapper, herunder:

 • Program.cs: Indeholder Main-metoden, som er indgangspunktet for applikationen.

 • Startup.cs: Indeholder konfigurationen af applikationen, herunder tjenester, middleware og routing.

 • wwwroot: Mapper til statiske filer som HTML, CSS og JavaScript, som skal serveres direkte til klienten.

 • Controllers: Mapper til controllere, der håndterer anmodninger fra klienten.

 • Views: Mapper til visninger, der repræsenterer brugergrænsefladen.

Disse filer og mapper udgør grundstrukturen af et ASP.NET Core-projekt og danner grundlaget for udvikling af moderne webapplikationer.

4. Data Access med Entity Framework

I udviklingen af moderne webapplikationer er dataadgang en central del af processen. ASP.NET tilbyder flere metoder til at håndtere dataadgang, og en af de mest populære er Entity Framework (EF). Entity Framework er et objekt-relationselt mapper (ORM) framework, der gør det nemt at arbejde med databaseskemaer og data som objekter i din applikation.

4.1 Grundlæggende om Entity Framework

Entity Framework giver udviklere mulighed for at definere modeller, der repræsenterer tabeller i en database, samt relationer mellem disse tabeller. Ved at bruge Entity Framework kan udviklere skrive C#-kode, der manipulerer disse modeller, og Entity Framework håndterer oversættelsen til og fra SQL for at interagere med databasen.

4.2 Opsætning af Entity Framework i ASP.NET Core

For at bruge Entity Framework i dit ASP.NET Core-projekt skal du først installere Entity Framework Core-pakken via NuGet Package Manager eller .NET CLI:

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore

Derefter skal du installere en specifik databaseprovider, f.eks. Entity Framework Core SQL Server-provider, hvis du vil arbejde med en SQL Server-database:

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Når pakkerne er installeret, kan du konfigurere Entity Framework i din applikation og definere dine databasekontekster og modeller. Herefter kan du udføre CRUD-operationer (opret, læs, opdater, slet) på dine data ved hjælp af Entity Framework.

4.3 Eksempel

Her er et eksempel på, hvordan du kan bruge Entity Framework i ASP.NET Core til at oprette og læse data fra en database:

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

public class MyDbContext : DbContext
{
  public MyDbContext(DbContextOptions<MyDbContext> options)
    : base(options)
  {
  }

  public DbSet<Product> Products { get; set; }
}

public class Product
{
  public int Id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public decimal Price { get; set; }
}

I dette eksempel defineres en databasekontekst (MyDbContext) og en modelklasse (Product). MyDbContext indeholder en DbSet\<Product>, som repræsenterer tabellen "Products" i databasen. Du kan nu bruge MyDbContext til at udføre operationer på Products-tabellen, f.eks. at hente alle produkter eller tilføje et nyt produkt.

5. Sikkerhed i ASP.NET

Sikkerhed er en af de vigtigste bekymringer i enhver webapplikation, og ASP.NET tilbyder en række funktioner og værktøjer til at hjælpe udviklere med at sikre deres applikationer mod forskellige former for angreb og trusler. Her er nogle af de vigtigste sikkerhedsfunktioner i ASP.NET:

5.1 Brugerautentificering og -autorisation

ASP.NET giver indbyggede mekanismer til brugerautentificering og -autorisation. Du kan konfigurere forskellige autentificeringsmetoder, såsom formularbaseret autentificering, Windows-autentificering eller tredjepartsautentificering ved hjælp af OAuth eller OpenID Connect. Derudover kan du definere roller og tilladelser for brugere og begrænse adgangen til visse dele af din applikation baseret på disse roller og tilladelser.

5.2 Cross-Site Scripting (XSS) og Cross-Site Request Forgery (CSRF) Beskyttelse

ASP.NET indeholder indbyggede mekanismer til at beskytte mod Cross-Site Scripting (XSS) og Cross-Site Request Forgery (CSRF) angreb. ASP.NET automatisk validerer input fra brugere for at forhindre XSS-angreb, og det tilbyder understøttelse af anti-forgery tokens til at beskytte mod CSRF-angreb.

5.3 Sikkerhedskontroller og best practices

Der er en række sikkerhedskontroller og bedste praksisser, som udviklere kan følge for at forbedre sikkerheden i deres ASP.NET-applikationer. Dette inkluderer ting som inputvalidering, datakryptering, beskyttelse mod SQL-injektion og brug af sikre forbindelser (HTTPS).

5.4 ASP.NET Core Identity

ASP.NET Core Identity er et robust framework til håndtering af brugerstyring og autentificering i ASP.NET Core-applikationer. Det giver funktioner som brugerregistrering, login, adgangskontrol og bekræftelse af e-mail, hvilket gør det nemt for udviklere at implementere sikkerhedsfunktioner i deres applikationer.

Med disse indbyggede sikkerhedsfunktioner og værktøjer kan udviklere opbygge sikre og pålidelige webapplikationer med ASP.NET, der beskytter mod forskellige former for angreb og sikrer brugernes data og fortrolighed. Det er dog vigtigt at være opmærksom på de nyeste sikkerhedstrusler og følge bedste praksisser for at opretholde en høj sikkerhedsstandard i dine applikationer.

6. Web API development

I moderne webudvikling er udviklingen af API'er (Application Programming Interfaces) blevet stadig mere udbredt, da de muliggør kommunikation og datadeling mellem forskellige applikationer og tjenester. Med ASP.NET kan udviklere oprette robuste og skalerbare API'er ved hjælp af ASP.NET Web API eller ASP.NET Core Web API, afhængigt af den valgte version af frameworket.

6.1 ASP.NET Web API

ASP.NET Web API er et framework til oprettelse af HTTP-baserede tjenester, der kan bruges til at oprette både RESTful API'er og traditionelle webtjenester. Det giver en række funktioner og værktøjer til at opbygge API'er, herunder understøttelse af JSON og XML-formatering, routing, modelbinding, authentication og authorization.

6.2 ASP.NET Core Web API

ASP.NET Core Web API er den nyere og platformuafhængige version af ASP.NET Web API, der er designet til at være hurtigere, mere moderne og mere fleksibel. Det giver en lignende funktionalitet som ASP.NET Web API, men det kan køre på tværs af forskellige operativsystemer og understøtter flere nye funktioner og forbedringer.

6.3 Eksempel på oprettelse af en simpel Web API med ASP.NET Core

Her er et eksempel på, hvordan du kan oprette en simpel Web API ved hjælp af ASP.NET Core:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

[Route("api/[controller]")]
[ApiController]
public class ProductsController : ControllerBase
{
  private readonly IProductRepository _productRepository;

  public ProductsController(IProductRepository productRepository)
  {
    _productRepository = productRepository;
  }

  [HttpGet]
  public IActionResult Get()
  {
    var products = _productRepository.GetProducts();
    return Ok(products);
  }

  // Andre HTTP-metoder som POST, PUT, DELETE kan også implementeres her
}

I dette eksempel er der oprettet en simpel Web API-controller kaldet ProductsController, der håndterer HTTP GET-anmodninger til endpointet "/api/products". Controlleren bruger dependency injection til at injicere en produktrepository (IProductRepository), som den bruger til at hente produkter fra databasen. Når der foretages en GET-anmodning til endpointet, returnerer controlleren en liste over produkter i JSON-format.

Ved at følge denne model kan udviklere oprette effektive og moderne API'er med ASP.NET, der muliggør kommunikation og datadeling mellem forskellige applikationer og tjenester.

7. ASP.NET Identity

Sikkerhed og brugerstyring er afgørende for mange webapplikationer, og ASP.NET Identity er et framework, der giver en omfattende løsning til håndtering af brugerstyring og autentificering i ASP.NET-applikationer. Med ASP.NET Identity kan udviklere nemt implementere funktioner som brugerregistrering, login, adgangskontrol og bekræftelse af e-mail.

7.1 Funktioner i ASP.NET Identity

ASP.NET Identity tilbyder en række funktioner og komponenter, herunder:

 • Brugerregistrering: Mulighed for at oprette nye brugerprofiler i applikationen.

 • Brugerlogin: Autentificering af brugere ved hjælp af brugernavn og adgangskode.

 • Adgangskontrol: Mulighed for at definere roller og tilladelser for brugere og begrænse adgangen til visse dele af applikationen.

 • Bekræftelse af e-mail: Mulighed for at sende bekræftelses-e-mails til nye brugere for at bekræfte deres e-mail-adresse.

 • Genoprettelse af adgangskode: Mulighed for at genoprette en glemt adgangskode ved hjælp af en bekræftelses-e-mail eller sikkerhedsspørgsmål.

7.2 Implementering af ASP.NET Identity

Du kan implementere ASP.NET Identity i din ASP.NET-applikation ved at tilføje Identity-tjenester til din konfiguration og definere bruger- og rollemodeller samt indstille parametre for autentificering og adgangskontrol. Derefter kan du bruge indbyggede hjælpeprogrammer og API'er til at administrere brugerne og deres tilladelser.

7.3 Eksempel

Her er et eksempel på, hvordan du kan bruge ASP.NET Identity til at implementere brugerstyring i din ASP.NET-applikation:

services.AddIdentity<ApplicationUser, IdentityRole>()
  .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>()
  .AddDefaultTokenProviders();
public class AccountController : Controller
{
  private readonly UserManager<ApplicationUser> _userManager;
  private readonly SignInManager<ApplicationUser> _signInManager;

  public AccountController(
    UserManager<ApplicationUser> userManager,
    SignInManager<ApplicationUser> signInManager)
  {
    _userManager = userManager;
    _signInManager = signInManager;
  }

  // Metoder til brugerregistrering, login, bekræftelse af e-mail, genoprettelse af adgangskode, etc.
}

I dette eksempel tilføjes ASP.NET Identity-tjenester til konfigurationen af applikationen, og der oprettes en controller (AccountController) til at håndtere brugerrelaterede handlinger som registrering og login. Med ASP.NET Identity kan udviklere implementere avancerede sikkerhedsfunktioner i deres applikationer med minimal indsats.

8. ASP.NET og Cloud Computing

Med fremkomsten af cloud computing-teknologier som Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) og Google Cloud Platform (GCP) har udviklingen af webapplikationer ændret sig væsentligt. ASP.NET tilbyder integrerede værktøjer og understøttelse til at bygge og distribuere webapplikationer i skyen, hvilket giver udviklere mulighed for at udnytte fordelene ved skalerbarhed, fleksibilitet og pålidelighed, som cloud computing tilbyder.

8.1 Azure App Service

Azure App Service er en platform som en service (PaaS) til hosting af webapplikationer og API'er i Microsoft Azure. Med Azure App Service kan udviklere nemt deployere og administrere deres ASP.NET-applikationer uden at bekymre sig om infrastrukturen. App Service tilbyder også automatiske skaleringsmuligheder, sikkerhedsfunktioner og integration med andre Azure-tjenester.

8.2 Azure Functions

Azure Functions er en serverløs compute service, der giver mulighed for at køre små stykker kode, kaldet funktioner, i skyen. Med Azure Functions kan udviklere oprette serverløse API'er og baggrundsopgaver ved hjælp af forskellige programmeringssprog, herunder C#, og integrere dem med andre Azure-tjenester som f.eks. Azure Storage og Azure Cosmos DB.

8.3 Integration med andre Azure-tjenester

Ud over Azure App Service og Azure Functions tilbyder Azure en række andre tjenester, der kan integreres med ASP.NET-applikationer, herunder Azure SQL Database til dataopbevaring, Azure Active Directory til brugerstyring og autentificering, Azure Blob Storage til filopbevaring og Azure DevOps til CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment).

8.4 AWS og GCP

Selvom ASP.NET primært er udviklet af Microsoft og har tæt integration med Azure, kan det også bruges i AWS og GCP-miljøer. Begge cloud computing-udbydere tilbyder understøttelse til ASP.NET-applikationer og har tilsvarende tjenester til hosting, databehandling, databaser, lagring og andre behov for webapplikationer.

Ved at udnytte cloud computing-teknologier kan udviklere bygge og skalere ASP.NET-applikationer mere effektivt og opnå højere ydeevne, pålidelighed og fleksibilitet.

9. Fremtidsperspektiver for ASP.NET

ASP.NET har gennemgået en betydelig udvikling siden sin første udgivelse, og det fortsætter med at være et af de mest anvendte webudviklingsframeworks i branchen. Med lanceringen af ASP.NET Core har Microsoft skabt en moderne, platformuafhængig version af frameworket, der er bedre rustet til at imødekomme nutidens krav til webudvikling.

9.1 Fremtidige opdateringer og forbedringer

Microsoft fortsætter med at investere i udviklingen af ASP.NET og vil sandsynligvis frigive fremtidige opdateringer og forbedringer til frameworket. Dette kan omfatte yderligere optimeringer af ydeevnen, introduktionen af nye funktioner og værktøjer, og styrkelse af integrationen med andre Microsoft-teknologier og cloud-tjenester.

9.2 Fokus på open source og samarbejde

Med lanceringen af ASP.NET Core har Microsoft lagt stor vægt på open source og samarbejde med udviklerfællesskabet. ASP.NET Core er fuldt open source og accepterer bidrag fra udviklere over hele verden. Dette har ført til en større grad af innovation og fleksibilitet i udviklingen af frameworket og har skabt et mere levende og engageret udviklerfællesskab omkring ASP.NET.

9.3 Udvikling af moderne webapplikationer

Med den stigende popularitet af skybaserede løsninger, mikroservices og serverløs computing er der en stigende efterspørgsel efter webudviklingsframeworks, der kan imødekomme disse moderne behov. ASP.NET Core er designet til at være platformuafhængig, skalerbar og fleksibel, hvilket gør det velegnet til udviklingen af moderne webapplikationer og API'er.

9.4 Udforskning af nye teknologier og paradigmer

Som teknologibranchen fortsætter med at udvikle sig, vil der være behov for ASP.NET-frameworket til at tilpasse sig nye teknologier og paradigmer. Dette kan omfatte ting som kunstig intelligens, Internet of Things (IoT), blockchain og mere. Microsoft vil sandsynligvis fortsætte med at udforske disse områder og integrere relevant funktionalitet i fremtidige versioner af ASP.NET.

I det store og hele ser fremtiden lys ud for ASP.NET, og det forbliver en vigtig spiller inden for webudvikling med et stærkt fundament og en dedikeret udviklerfællesskab. Ved at forblive opdateret med de nyeste trends og teknologier kan udviklere fortsætte med at bygge innovative og moderne webapplikationer med ASP.NET.

10. Afsluttende tanker

I denne omfattende guide har vi udforsket forskellige aspekter af ASP.NET, lige fra dens grundlæggende koncepter og udviklingsmetoder til dens integration med cloud computing og fremtidsperspektiver. ASP.NET er et kraftfuldt og alsidigt framework, der giver udviklere mulighed for at opbygge sikre, skalerbare og moderne webapplikationer.

Uanset om du er en erfaren udvikler eller er ny inden for webudvikling, håber vi, at denne guide har givet dig en bedre forståelse af ASP.NET og inspireret dig til at udforske det yderligere. Med sin omfattende dokumentation, aktive udviklerfællesskab og stærke integration med andre Microsoft-teknologier er ASP.NET et fremragende valg til udvikling af en bred vifte af webapplikationer og tjenester.

Husk altid at holde dig opdateret med de nyeste funktioner, best practices og sikkerhedsretningslinjer inden for ASP.NET-udvikling for at sikre, at dine applikationer er robuste, sikre og opfylder de aktuelle krav og forventninger.

Tak fordi du fulgte med i denne guide, og held og lykke med din rejse ind i verden af ASP.NET-udvikling!

Har du brug for en .NET udvikler til dit næste IT-projekt? Hos Better Developers hjælper vi dig med at finde den rette udvikler til lige netop dine behov. Læs om .NET konsulenter hos Better Developers her.