Better Developers ejerskab for alle udviklere
Better Developers ejerskab for alle udviklere
Better Developers ejerskab for alle udviklere

Ejerskabsstruktur

Ejerskabs-struktur

Hos Better Developers tror vi på, at motivation og engagement skaber de bedste løsninger. Derfor har alle vores fastansatte medarbejdere ejerskab i virksomheden. Dette tiltag er en investering i vores fælles fremtid, hvor vi tror på, at succes er bedst, når den deles.

By Developers For Developers

Hos Better Developers afviger vi fra modellen, hvor en begrænset gruppe af hovedaktionærer ejer virksomheden. I stedet er ejerskabet hos Better Developers fordelt blandt alle vores fastansatte, hvilket sikrer, at hver medarbejder har en reel andel i virksomhedens succes. Dette initiativ styrker engagementet og interessen for virksomhedens fortsatte vækst og præstationer blandt alle ansatte.

Ejerskabsstrukturen er designet således, at 50 % af aktierne ejes af grundlæggerne, mens de resterende 50 % er ligeligt fordelt mellem alle medarbejdere - både konsulenter og administrativt personale. Denne model fremmer en kultur, hvor hver enkelt bidrager til og støtter fælles mål, uanset deres rolle i organisationen.

Den aktuelle fordeling af ejerskab er dokumenteret i det danske CVR-register, hvilket reflekterer vores gennemsigtighed og forpligtelse til en inkluderende forretningsmodel.

Engagement og entreprenørskab

Ved Better Developers strækker konceptet om ejerskab sig ud over de formelle rammer. Vi afholder månedlige ejerskabsmøder, hvor alle medarbejdere inviteres til aktivt at deltage og bidrage med input til, hvordan vi kan udvikle og forbedre vores arbejdsplads og virksomhed. Disse møder tilskynder til en åben dialog, hvor hver stemme bliver hørt og værdsat.

Vi fremmer en kultur af entreprenørskab og gensidig støtte, hvor medarbejdernes ideer og succeser bliver opmuntret og anerkendt. Denne tilgang sikrer, at alle føler et personligt ansvar for ikke blot deres egne opgaver, men også for virksomhedens overordnede succes.

Gennem denne medejerskabsmodel håber vi på at skabe en virksomhed, hvor engagement og interesse for fælles succes er grundlæggende. Det betyder, at medarbejderne ikke kun arbejder individuelt, men også tilbyder sparring, deler udfordringer og samarbejder om løsninger. Denne synergi sikrer, at vi sammen skaber en stærkere og mere innovativ organisation.

Viktor Andersen

Viktor Lundsgaard Andersen

CEO & Co-founder

viktor@betterdevelopers.dk

Anders Kristiansen

Anders Lundgaard Kristiansen

CSO & Co-founder

anders@betterdevelopers.dk

Søren Jessen

Søren Skou Jessen

CLO & Co-founder

soren@betterdevelopers.dk

Magnus Andersen

Magnus Sten Andersen

Co-owner & Software Developer

magnus@betterdevelopers.dk

Daniel

Daniel Theil Valnert

Co-owner & Software Developer

daniel@betterdevelopers.dk

Thomas Laursen

Thomas Stenholt Laursen

Co-owner & Software Developer

thomas@betterdevelopers.dk

Emilie Nielsen

Emilie Sukusu Nielsen

Business Development Representative

emilie@betterdevelopers.dk

Viktor Andersen

Viktor Lundsgaard Andersen

CEO & Co-founder

viktor@betterdevelopers.dk

Anders Kristiansen

Anders Lundgaard Kristiansen

CSO & Co-founder

anders@betterdevelopers.dk

Søren Jessen

Søren Skou Jessen

CLO & Co-founder

soren@betterdevelopers.dk

Magnus Andersen

Magnus Sten Andersen

Co-owner & Software Developer

magnus@betterdevelopers.dk

Daniel

Daniel Theil Valnert

Co-owner & Software Developer

daniel@betterdevelopers.dk

Thomas Laursen

Thomas Stenholt Laursen

Co-owner & Software Developer

thomas@betterdevelopers.dk

Emilie Nielsen

Emilie Sukusu Nielsen

Business Development Representative

emilie@betterdevelopers.dk

Viktor Andersen

Viktor Lundsgaard Andersen

CEO & Co-founder

viktor@betterdevelopers.dk

Anders Kristiansen

Anders Lundgaard Kristiansen

CSO & Co-founder

anders@betterdevelopers.dk

Søren Jessen

Søren Skou Jessen

CLO & Co-founder

soren@betterdevelopers.dk

Magnus Andersen

Magnus Sten Andersen

Co-owner & Software Developer

magnus@betterdevelopers.dk

Daniel

Daniel Theil Valnert

Co-owner & Software Developer

daniel@betterdevelopers.dk

Thomas Laursen

Thomas Stenholt Laursen

Co-owner & Software Developer

thomas@betterdevelopers.dk

Emilie Nielsen

Emilie Sukusu Nielsen

Business Development Representative

emilie@betterdevelopers.dk

Viktor Andersen

Viktor Lundsgaard Andersen

CEO & Co-founder

viktor@betterdevelopers.dk

Anders Kristiansen

Anders Lundgaard Kristiansen

CSO & Co-founder

anders@betterdevelopers.dk

Søren Jessen

Søren Skou Jessen

CLO & Co-founder

soren@betterdevelopers.dk

Magnus Andersen

Magnus Sten Andersen

Co-owner & Software Developer

magnus@betterdevelopers.dk

Daniel

Daniel Theil Valnert

Co-owner & Software Developer

daniel@betterdevelopers.dk

Thomas Laursen

Thomas Stenholt Laursen

Co-owner & Software Developer

thomas@betterdevelopers.dk

Emilie Nielsen

Emilie Sukusu Nielsen

Business Development Representative

emilie@betterdevelopers.dk