Lær om de forskellige software teknologier

Ruby on Rails

Ruby on Rails (RoR), også kendt som Rails, er et full-stack framework skrevet i Ruby programmeringssproget. Det er tilgængeligt til flere operativsystemer, herunder MacOS X, Windows og Linux. Dette framework er baseret på model-view-controller (MVC) mønsteret og leveres med et omfattende værktøjssæt, der dækker både frontend og backend funktionalitet.

Ruby on Rails udvikler
Ruby on Rails udvikler
Ruby on Rails udvikler

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion til Ruby on Rails

Ruby on Rails, ofte blot kaldet "Rails," er et open-source web framework skrevet i programmeringssproget Ruby. Det blev udviklet af David Heinemeier Hansson i 2003 under arbejdet med projektstyringsværktøjet Basecamp og frigivet som open source i 2004. Rails er designet til hurtigt at udvikle databasedrevne webapplikationer ved hjælp af "Convention over Configuration" (CoC) og "Don't Repeat Yourself" (DRY) principperne. Disse principper fremmer et design, hvor udviklere kan opnå mere med mindre kode, hvilket accelererer udviklingsprocessen markant.

Rails introducerer en række funktioner, der gør det til et kraftfuldt værktøj til webudvikling:

 • MVC-arkitektur (Model-View-Controller): Strukturerer applikationen i tre sammenkoblede dele, der adskiller logik, brugergrænseflade og dataadgang, hvilket fremmer organisering og vedligeholdelse af kode.

 • Convention over Configuration: Standardiserer programmeringspraksis og projektstruktur, hvilket reducerer den mængde af konfiguration, en udvikler skal håndtere.

 • DRY (Don't Repeat Yourself): Fremmer genanvendelse af kode for at minimere gentagelser og fejl, hvilket fører til mere vedligeholdelig og fejlfri kode.

 • Active Record: Et ORM (Object-Relational Mapping) system, der forbinder objekter i applikationen med databaseposter for at forenkle datamanipulation og databasehåndtering.

 • Gem-pakker: RubyGems og Bundler understøtter håndteringen af biblioteker (gems), der udvider funktionaliteten i Rails-applikationer.

Rails er populært blandt startups og hurtigtvoksende virksomheder på grund af sin effektivitet og det store økosystem af biblioteker, der tillader hurtig prototyping og udvikling. Med en omfattende samling af åbne gems, et stærkt community, og en velstruktureret filosofi, giver Rails en robust platform for udvikling af alt fra simple webapplikationer til komplekse, skalerbare virksomhedsløsninger.

2. Installation og opsætning

2.1 Systemkrav

Før du installerer Ruby on Rails, skal du sørge for at have følgende komponenter installeret på din computer:

 • Ruby: Rails er bygget med Ruby-sproget, så du skal have Ruby installeret.

 • RubyGems: Et pakkehåndteringssystem for Ruby, som gør det nemt at distribuere og installere Ruby-biblioteker og applikationer.

 • SQLite3: En let database, som Rails bruger som standard til udvikling og test.

 • Node.js: Bruges til at kompilere JavaScript-assets.

 • Yarn: En pakkehåndtering, der håndterer frontend-afhængigheder.

2.2 Installation

Installation af Rails kan variere afhængigt af dit operativsystem, men den mest almindelige metode er gennem RubyGems. Åbn en terminal og indtast følgende kommando:

gem install rails

Dette installerer den nyeste version af Rails samt de nødvendige afhængigheder.

2.3 Oprettelse af et nyt Rails-projekt

Når du har installeret Rails, kan du oprette et nyt projekt ved at køre:

rails new myapp

Dette kommando opretter en ny mappe med navnet myapp, som indeholder alle de nødvendige filer og mapper til et Rails-projekt. Strukturen omfatter:

 • app/: Indeholder modeller, views, controllere, hjælpere og andre ressourcer til applikationen.

 • config/: Indeholder konfigurationsfiler for ruter, databaser og mere.

 • db/: Indeholder databasemigrationer og skemaer.

 • public/: Indeholder statiske filer og kompilerede assets.

2.4 Konfiguration af databasen

Rails bruger SQLite3 som standard, hvilket er fint til udvikling og test. Hvis du ønsker at bruge en anden database, kan du konfigurere dette i config/database.yml. For eksempel, til at bruge PostgreSQL, ændre databaseadapteren til postgresql og opdater de relevante databaseindstillinger.

default: &default
 adapter: postgresql
 pool: <%= ENV.fetch("RAILS_MAX_THREADS") { 5 } %>
 timeout: 5000

development:
 <<: *default
 database: myapp_development

test:
 <<: *default
 database: myapp_test

2.5 Kørsel af Rails-serveren

For at starte din Rails-applikation, naviger til projektets rodmappe i en terminal og kør følgende kommando:

rails server

Dette starter en Puma-webserver på http://localhost:3000. Åbn en webbrowser og gå til denne adresse for at se din nye Rails-applikation i aktion.

Dette sætter grundlaget for at begynde at udvikle applikationer med Ruby on Rails, hvor du kan begynde at tilføje modeller, views og controllere for at udvide din applikations funktionalitet.

3. Arkitektur og konventioner

3.1 MVC-arkitektur

Ruby on Rails anvender Model-View-Controller (MVC) arkitekturen, en populær software designmønster, der opdeler applikationen i tre interagerende dele. Dette hjælper med at adskille præsentation og forretningslogik, hvilket gør kodebasen mere organiseret og vedligeholdelig.

 • Model: Håndterer data og forretningslogik. Modeller kommunikerer direkte med databasen og gemmer dataene, som applikationen arbejder med.

 • View: Præsenterer data for brugeren og genererer brugergrænsefladen. Views er typisk skabeloner, der udfyldes med data fra modeller og præsenteres af controllere.

 • Controller: Fungerer som mellemmand mellem modeller og views. Controllere behandler indgående forespørgsler, arbejder med modeller for at hente data, og sender disse data til views for præsentation.

3.2 Konventioner over konfiguration

Rails er kendt for sin "Convention over Configuration" tilgang, hvor standardkonventioner anvendes for at undgå unødvendig konfiguration. Dette accelererer udviklingsprocessen ved at reducere antallet af beslutninger, udviklerne skal træffe.

 • Eksempler på konventioner inkluderer:

  • Navngivning af klasser og filer: Klassenavne er ental, mens deres tilsvarende database tabeller er flertal (f.eks., User klassen korresponderer til users tabellen).

  • Controller-handlinger: Standard handlinger som index, show, new, edit, create, update og destroy bruges til at navngive controller-metoder, som automatisk matcher til CRUD-operationer i en database.

3.3 DRY-Princippet

"Don’t Repeat Yourself" (DRY) er et andet centralt princip i Rails, som fokuserer på at reducere gentagelsen af softwaremønstre. Rails opfordrer udviklere til at udtrække gentagne kodeblokke og bruge genanvendelige metoder eller delte ressourcer for at holde kodebasen ren og effektiv.

 • Implementering af DRY i Rails:

  • Hjælpemetoder: Ofte brugte funktioner, såsom datoformatering eller valideringer, kan abstraheres i hjælpere, som kan genbruges på tværs af forskellige views eller controllers.

  • Partials: View-kode, der gentages på tværs af forskellige sider, kan isoleres i partials, som kan indlæses, hvor det er nødvendigt.

3.4 Routing

Rails' routing system mapper indgående webanmodninger til de passende controller-handlinger. Routing-konfigurationen defineres i filen config/routes.rb, hvilket gør det muligt at designe både simple og komplekse URL-strukturer på en overskuelig måde.

 • Eksempel på en simpel route: Her defineres en statisk route til en velkomstside og en ressourcefuld route til artikler, hvilket automatisk skaber paths til standard CRUD-operationer.

Rails.application.routes.draw do
 get 'welcome/index'
 resources :articles
end

Denne robuste arkitektur og disse faste konventioner giver Rails dets kraft og fleksibilitet, hvilket gør det til et ideelt framework for både små projekter og store enterprise-level applikationer. Ved at følge disse mønstre, kan Rails-udviklere effektivt håndtere applikationens kompleksitet og sikre en høj grad af vedligeholdelighed.

4. Grundlæggende

4.1 Rails applikationsstruktur

En typisk Ruby on Rails applikation følger en standard mappestruktur, der organiserer de forskellige dele af applikationen logisk og intuitivt. Denne struktur er ikke kun en konvention, men også en del af Rails' "Convention over Configuration" filosofi.

 • App-mappen: Indeholder de primære applikationskomponenter som modeller, views, controllere, hjælpere, mailers og jobs.

 • Config-mappen: Indeholder konfigurationsfiler, herunder miljø-specifikke indstillinger og routing-specifikationer.

 • Db-mappen: Indeholder databaserelaterede filer, såsom migrations og skemaer.

 • Public-mappen: Indeholder statiske filer og fejlsider, der kan tilgås direkte.

4.2 Grundlæggende kommandoer

Rails kommer med et sæt kraftfulde kommandoer, som hjælper med at automatisere mange aspekter af udvikling og administration af applikationen:

 • rails new: Opretter en ny Rails-applikation med en standard mappestruktur og grundlæggende konfiguration.

 • rails server (rails s): Starter en lokal server, som gør det muligt at se applikationen i en webbrowser.

 • rails console (rails c): Åbner en Ruby interaktiv shell med indlæst applikationsmiljø, som er ideel til at eksperimentere med Ruby-kode og Rails-kommandoer.

 • rails generate (rails g): Genererer nye filer til din applikation baseret på foruddefinerede skabeloner; dette kan være alt fra simple modeller og controllere til mere komplekse strukturer som scaffolds.

 • rails db:migrate: Kører migrations, som ændrer databasestrukturen ved at tilføje, ændre eller slette tabeller og kolonner.

4.3 Hello, Rails!

For at illustrere, hvordan man kommer i gang med en simpel Rails-applikation, er her et hurtigt eksempel på en "Hello, World!" applikation:

 1. Opret en ny applikation:

rails new hello_rails
cd hello_rails
 1. Generer en controller:

rails generate controller Welcome index

Dette opretter en controller kaldet Welcome med en action index. Rails genererer også en tilsvarende view-fil for index action.

 1. Rediger routes-filen: Åbn config/routes.rb og tilføj følgende linje for at definere roden af din site til Welcome#index:

root 'welcome#index'
 1. Start Rails-serveren:

rails server
 1. Besøg din nye applikation: Åbn en webbrowser og gå til http://localhost:3000. Du bør se en side, der siger "Hello, Rails!"

Denne simple applikation demonstrerer den grundlæggende arbejdsgang i en Rails-applikation og viser, hvor hurtigt man kan komme i gang med at bygge webapplikationer med Rails.

5. Modeller og databaser

5.1 Modeller

I Ruby on Rails er modeller objekter, der repræsenterer tabeller i databasen. Modeller bruger ActiveRecord, Rails' indbyggede Object-Relational Mapping (ORM) system, til at abstrahere og håndtere databaseinteraktioner. Med ActiveRecord kan udviklere skrive databaseforespørgsler ved hjælp af Ruby, i stedet for direkte SQL.

 • Opret en ny model: Denne kommando opretter en model kaldet User med felterne name og email. Rails genererer også en migration fil, der beskriver, hvordan man opretter den tilsvarende database tabel.

rails generate model User name:string email:string

5.2 Migrations

Migrations er scripts skrevet i Ruby, der ændrer databasens skema over tid. De er især nyttige for at holde databasens struktur synkroniseret mellem forskellige udviklingsmiljøer og versioner.

 • Eksempel på en migration: Denne migration opretter en tabel users med kolonnerne name, email, og tidsstempler (created_at og updated_at).

class CreateUsers < ActiveRecord::Migration[6.0]
 def change
  create_table :users do |t|
   t.string :name
   t.string :email

   t.timestamps
  end
 end
end

5.3 Arbejde med modeller

Når modellerne er etableret, kan de bruges til at oprette, læse, opdatere og slette databaseposter (CRUD operationer).

# create a user
User.create(name: "Alice", email: "alice@example.com")

# read an existing user
user = User.find_by(email: "alice@example.com")

# update a user
user.update(name: "Alice Smith")

# delete a user
user.destroy

5.4 Databasekonfiguration

Rails understøtter flere databaser som SQLite, MySQL, og PostgreSQL. Konfigurationen for databasen styres i filen config/database.yml. Her kan du angive de nødvendige indstillinger for forskellige miljøer (udvikling, test og produktion).

 • Eksempel på database.yml for PostgreSQL:

development:
 adapter: postgresql
 encoding: unicode
 database: myapp_development
 pool: 5
 username: myapp
 password: password1
 host: localhost

Databasen og modellerne udgør rygraden i en Rails-applikation, hvor de sikrer, at data håndteres effektivt og sikkert. Korrekt brug og konfiguration af modeller og databaser er afgørende for applikationens ydeevne og skalabilitet.

6. Views og Controllere

6.1 Views

Views i Ruby on Rails er ansvarlige for at præsentere data for brugeren. Typisk indeholder de HTML, der kan indeholde indlejret Ruby-kode (ERB) til dynamisk indholdsgenerering. Views fungerer som en skabelon, hvor data leveret af controllere indsættes og præsenteres for brugeren.

 • Eksempel på et view (show.html.erb):

<h1>User Profile</h1>
<p>Name: <%= @user.name %></p>
<p>Email: <%= @user.email %></p>

6.2 Controllere

Controllere i Rails er broen mellem modeller og views. De håndterer brugerinput, arbejder med modeller for at hente, gemme eller opdatere data og sender derefter disse data til views til præsentation.

 • Eksempel på en controller (users_controller.rb):

class UsersController < ApplicationController
 def show
  @user = User.find(params[:id])
 end
end

6.3 Routing til Controllere

Routing i Rails definerer, hvilken controller og hvilken handling (metode) der skal håndtere en given anmodning. config/routes.rb filen bruges til at konfigurere disse ruter.

 • Eksempel på en simpel route:

Rails.application.routes.draw do
 get 'users/:id', to: 'users#show'
end

6.4 Samspillet mellem MVC-komponenter

Når en bruger anmoder om en URL, der matcher en defineret route, bestemmer Rails, hvilken controller og hvilken metode (action) der skal bruge til at behandle anmodningen. Controlleren interagerer derefter med den relevante model (hvis nødvendigt), og dataene, som modellen leverer, bliver sendt til viewet, der genererer den endelige HTML.

6.5 Layouts og Partials

Rails understøtter brugen af layouts og partials for at undgå duplikation og fremme genanvendelse i views.

 • Layouts: Definerer det generelle layout for flere views (f.eks. fælles header, footer, navigation).

 • Partials: Små genanvendelige view-komponenter, der kan inkluderes i andre views.

 • Eksempel på et layout (layouts/application.html.erb):

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>MyApp</title>
</head>
<body>
 <%= yield %>
</body>
</html

 • Eksempel på et partial (_form.html.erb):

<%= form_with(model: @user, local: true) do |form| %>
 <div class="field">
  <%= form.label :name %>
  <%= form.text_field :name %>
 </div>
 <div class="field">
  <%= form.label :email %>
  <%= form.email_field :email %>
 </div>
 <%= form.submit %>
<% end %>

Views og controllere er centrale i Rails' MVC-arkitektur og spiller en afgørende rolle i, hvordan applikationer præsenterer data og interagerer med brugere. Korrekt forståelse og anvendelse af disse komponenter er nødvendig for at bygge effektive og brugervenlige Rails-applikationer.

7. Migrations og Routes

7.1 Migrations

Migrations i Ruby on Rails tillader dig at versionere din database og tilpasse dens skema over tid. De er nøglen til at håndtere databaseændringer uden at forstyrre data, og de gør det muligt at tilføje, ændre, eller fjerne databasetabeller og kolonner gennem Ruby-script i stedet for rå SQL.

 • Oprette en ny migration:

rails generate migration AddBirthdayToUsers birthday:date

Denne kommando genererer en migration, der tilføjer en birthday kolonne af typen date til users tabellen.

 • Køre migrations:

rails db:migrate

Denne kommando anvender de nyeste migrationer til databasen, hvilket opdaterer skemaet.

7.2 Routes

Routing i Rails styrer, hvilke controllere og actions der reagerer på browser- eller API-anmodninger. Rails-routes deklareres i config/routes.rb og tilbyder en kraftfuld syntaks for at omdirigere indkommende anmodninger til de korrekte controllere.

 • Simpel routing:

get 'welcome/index'
 • Resourceful routing: Resourceful routing opretter automatisk ruter, der svarer til standard CRUD-operationer på en ressource.

resources :articles

Dette opretter ruter for at oprette, læse, opdatere, og slette artikler.

7.3 Avancerede Routing-teknikker

Rails tilbyder flere avancerede routing-teknikker for at håndtere mere komplekse routing-behov:

 • Nested resources: Når en ressource logisk ejes af en anden, kan ruterne "nestes", hvilket gør det nemmere at håndtere sammenhængende data.

resources :magazines do
 resources :ads
end
 • Namespaced routing: Bruges ofte til at gruppere administrative sider under et admin namespace.

namespace :admin do
 resources :articles
end
 • Constraints: Du kan begrænse ruterne baseret på forskellige betingelser som subdomæner, IP-adresser eller andre regler.

  get 'photos', constraints: {subdomain: 'admin'}

7.4 Rutehjælpere

Rails genererer automatisk hjælpefunktioner for dine ruter, hvilket gør det nemt at referere til dem i dine views og controllere.

 • Brug af rutehjælpere:

<%= link_to 'New article', new_article_path %>

Migrations og routing er fundamentale komponenter i Rails, der styrker applikationens struktur og dens evne til at reagere effektivt på brugerinteraktioner. Korrekt håndtering af disse to elementer sikrer, at applikationen er vedligeholdelig og skalerbar, og at databasen kan tilpasse sig ændringer i applikationens behov uden nedetid.

8. Associations og Validations

8.1 Associations

Associations i Ruby on Rails er en kraftfuld måde at etablere relationer mellem forskellige modeller på. Disse relationer efterligner de samme relationer, som du ville finde mellem tabeller i en relationsdatabase, såsom 'one-to-many', 'many-to-one', og 'many-to-many'.

 • Eksempel på en one-to-many relation: En bruger har mange artikler, og hver artikel tilhører en bruger.

class User < ApplicationRecord
 has_many :articles
end

class Article < ApplicationRecord
 belongs_to :user
end
 • Eksempel på en many-to-many relation: Artikler kan have mange tags, og tags kan være tilknyttet mange artikler. Dette kræver en samlingstabel.

class Article < ApplicationRecord
 has_many :taggings
 has_many :tags, through: :taggings
end

class Tag < ApplicationRecord
 has_many :taggings
 has_many :articles, through: :taggings
end

class Tagging < ApplicationRecord
 belongs_to :article
 belongs_to :tag
end

8.2 Validations

Validations sikrer, at kun gyldige data gemmes i din database. Rails giver en række indbyggede valideringshjælpemidler, der kan bruges til at validere data, før de gemmes.

class Article < ApplicationRecord
 validates :title, presence: true, length: { minimum: 5 }
 validates :body, presence: true, uniqueness: true
end

Disse valideringer sikrer, at alle artikler har en titel, der er mindst fem tegn lang, og en unik tekst.

8.3 Brug af validations

Validations er især nyttige i webapplikationer, hvor data ofte kommer fra brugerinput. De hjælper med at sikre dataintegritet og forbedrer brugeroplevelsen ved at give feedback, når input ikke opfylder kravene.

 • Implementering af fejlhåndtering i views: Når en validation fejler, vil Rails automatisk tilføje fejlmeddelelser til det pågældende objekt, som kan vises i views.

<% if @article.errors.any? %>
 <div id="error_explanation">
  <h2><%= pluralize(@article.errors.count, "error") %> prohibited this article from being saved:</h2>
  <ul>
  <% @article.errors.full_messages.each do |msg| %>
   <li><%= msg %></li>
  <% end %>
  </ul>
 </div>
<% end %>

Associations og validations er grundlæggende aspekter af Ruby on Rails, der hjælper med at strukturere databaserelationer og sikre datakvalitet. Korrekt brug af disse funktioner øger applikationens robusthed og sikrer, at interaktioner med databasen er både effektive og sikre.

9. Sikkerhed og testing

9.1 Sikkerhed

Ruby on Rails er designet med en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte applikationer mod almindelige sikkerhedstrusler. Her er nogle af de centrale sikkerhedsmekanismer i Rails:

 • Cross-Site Scripting (XSS): Rails undgår automatisk XSS ved at escape HTML indhold, som er indsat i views via ERB-templates.

 • Cross-Site Request Forgery (CSRF): Rails genererer et token for hver session, der skal valideres ved hver form submission for at beskytte mod CSRF-angreb.

 • SQL Injection: ActiveRecord beskytter mod SQL injection ved at bruge parameteriserede forespørgsler, når SQL-koder genereres.

 • Secure Passwords: Rails har indbyggede funktioner til håndtering af brugerauthentication og password hashing.

 • Eksempel på sikker passwordhåndtering:

class User < ApplicationRecord
 has_secure_password
end

Denne funktion tilføjer metoder for at sætte og autentificere mod krypterede passwords.

9.2 Testing

Rails understøtter og opfordrer til omfattende testning som en integreret del af udviklingsprocessen. Rails anvender Minitest som standard testbibliotek, som tillader både unit tests og integration tests.

 • Unit Testing: Fokuserer på at teste en enkelt komponent eller model i isolation.

 • Integration Testing: Tester interaktioner mellem flere komponenter eller simulerer brugerinteraktioner inden for applikationen.

 • Eksempel på en simpel modeltest:

require 'test_helper'

class ArticleTest < ActiveSupport::TestCase
 test "should not save article without title" do
  article = Article.new
  assert_not article.save, "Saved the article without a title"
 end
end

9.3 Test Driven Development (TDD)

Rails fremmer anvendelsen af Test Driven Development, hvor tests skrives før den faktiske kode. Dette sikrer, at kodebasen forbliver robust og fejlfri gennem udviklingen.

9.4 Systemtests med Capybara

Rails 5.1 og fremefter inkluderer Capybara til systemtestning, hvilket tillader simulering af rigtige brugerinteraktioner i en browser.

 • Eksempel på en systemtest:

require "application_system_test_case"

class ArticlesTest < ApplicationSystemTestCase
 test "visiting the index" do
  visit articles_url
  assert_selector "h1", text: "Articles"
 end
end

Sikkerhed og testning er kritiske komponenter i enhver professionel udviklingspraksis. Rails tilbyder et stærkt framework for begge dele, som hjælper udviklere med at bygge sikre og pålidelige applikationer og opretholde høj kvalitet gennem hele udviklingscyklussen.

10. Rails og JavaScript

10.1 Integration af JavaScript i Rails

Ruby on Rails understøtter sømløst integration af JavaScript, hvilket forbedrer interaktiviteten i Rails-applikationer. Med indførelsen af Webpacker i Rails 5.1, er det blevet mere håndterbart at integrere moderne JavaScript-frameworks og biblioteker som React, Angular og Vue.js.

 • Opsætning af Webpacker: Denne kommando konfigurerer Webpacker, som er Rails' standard JavaScript-kompilator og bundler, der erstatter det ældre asset pipeline for JavaScript.

rails webpacker:install

10.2 Stimulus.js

Stimulus er et JavaScript-framework udviklet af Basecamp, designet til at arbejde harmonisk med Rails' turbolinks. Det er ideelt til at tilføje simpel interaktivitet til Rails-applikationer uden behovet for mere komplekse JavaScript-frameworks.

 • Eksempel på Stimulus-controller:

import { Controller } from "stimulus"

export default class extends Controller {
 static targets = ["name"]

 greet() {
  console.log(`Hello, ${this.nameTarget.value}!`

10.3 Turbo Drive

Turbo Drive er en del af Hotwire, et sæt moderne webteknologier designet til at fremskynde HTML-opdateringer. Det gør det muligt for Rails-applikationer at indlæse sider hurtigere ved kun at opdatere dele af siden, som har ændret sig, uden at genindlæse hele dokumentet.

10.4 ActionCable

Rails' ActionCable er en framework for realtid features i Rails-applikationer. Det gør det muligt at nemt implementere WebSockets, som er essentielle for features som live chat og notifikationer.

 • Eksempel på en ActionCable setup:

module ApplicationCable
 class Connection < ActionCable::Connection::Base
 end
end

10.5 Rails API og JavaScript Frontends

Med stigende popularitet af SPA (Single Page Applications), kan Rails også bruges som et API-backend, der serverer JSON-data til frontend-applikationer bygget med JavaScript-frameworks.

 • Konfigurering af Rails som API-only: Når du opretter et nyt Rails-projekt, kan du specificere, at det skal være API-only, hvilket optimerer Rails' middleware stack for API-brug.

rails new myapi --api

Integration af JavaScript i Rails-applikationer giver udviklere kraftfulde værktøjer til at bygge responsive, skalerbare og interaktive webapplikationer. Med understøttelse af moderne værktøjer og frameworks er Rails et robust valg for både server-side og client-side udvikling.

11. Populære gems og deployment

11.1 Populære Gems

RubyGems er en vigtig del af Ruby on Rails' økosystem, der tilbyder en bred vifte af biblioteker (gems) til næsten enhver funktion, du kan forestille dig. Disse gems kan dramatisk accelerere udviklingsprocessen ved at tilføre forudbyggede løsninger og værktøjer. Her er nogle af de mest populære og nyttige gems for Rails-udviklere:

 • Devise: Et omfattende authentication-løsning for Rails-applikationer.

 • Pundit: Tilbyder et sæt af simpel og fleksibel autorisationskontrol.

 • CarrierWave: Gør det nemt at uploade filer i dine applikationer.

 • Sidekiq: Effektiv håndtering af baggrundsjob.

gem 'devise'
gem 'pundit'
gem 'carrierwave'
gem 'sidekiq'

11.2 Deployment

Deployment af Rails-applikationer kan variere afhængigt af den valgte hosting-løsning. Her er nogle almindelige muligheder for at deploye Rails-applikationer:

 • Heroku: En af de mest populære PaaS (Platform as a Service) løsninger, der gør det nemt at deploye Rails-applikationer med minimal konfiguration.

git push heroku master
 • AWS Elastic Beanstalk: En anden kraftfuld og skalerbar løsning til at håndtere Rails-applikationer i skyen.

 • Docker: Containerisering af din applikation gør det muligt at sikre ensartede miljøer fra udvikling til produktion.

11.3 Optimering før Deployment

Før deployment, er det vigtigt at sikre, at din applikation er optimeret til produktion. Dette inkluderer:

 • Prækompilering af assets: Rails 5+ understøtter nem prækompilering af JavaScript og CSS.

rails assets:precompile
 • Databaseindeksering: Sørg for, at dine databaser er korrekt indekseret for at forbedre ydeevnen.

 • Sikkerhedstjek: Gennemfør sikkerhedsgennemgange for at sikre, at applikationen er sikker mod almindelige angreb.

11.4 Vedligeholdelse efter Deployment

Efter at have deployet din applikation, er vedligeholdelse og overvågning nødvendige for at sikre, at applikationen fortsat kører effektivt og sikkert. Værktøjer som New Relic eller Scout kan hjælpe med at overvåge ydeevnen og opdage potentielle problemer.

Deployment og vedligeholdelse af Rails-applikationer kræver omhyggelig planlægning og opmærksomhed på detaljer, men med det rigtige værktøj og tilgang kan processen gøres smidig og effektiv. Ved at integrere populære gems og følge bedste praksisser for deployment, kan Rails-udviklere sikre, at deres applikationer er robuste, sikre og klar til at håndtere realtidsanvendelser.

12. Samfund og ressourcer

12.1 Samfund

Ruby on Rails har et stærkt og engageret globalt samfund, der understøtter nye og erfarne udviklere gennem fora, konferencer, meetups, og online tutorials. Dette community er vitalt for udbredelsen af viden og støtte til Rails-udviklere verden over.

 • Online ressourcer:

  • Rails Guides: Det officielle site tilbyder omfattende og opdaterede guider til alle aspekter af Rails.

  • Ruby on Rails Tutorial: Et populært gratis online kursus, der dækker Ruby on Rails fra bunden.

  • Stack Overflow: Et aktivt forum, hvor Rails-udviklere stiller spørgsmål og deler løsninger.

12.2 Konferencer og workshops

Konferencer og workshops giver mulighed for at lære fra førende eksperter i Rails-samfundet og netværke med andre udviklere.

 • RailsConf: Den største årlige konference for Ruby on Rails-samfundet i USA.

 • RubyKaigi: En international konference, der fokuserer på Ruby og dækker mange Rails-relaterede emner, afholdt i Japan.

12.3 Bidrag til Ruby on Rails

Community engagement inkluderer også muligheden for at bidrage til selve Ruby on Rails-frameworket. Enhver kan hjælpe med at forbedre frameworket ved at indsende fejlrapporter, bidrage med kode gennem pull-requests eller ved at opdatere og vedligeholde dokumentationen.

 • Bidrag til GitHub: Rails' kildekode er hostet på GitHub, hvor udviklere kan bidrage til projektet. Dette omfatter alt fra rettelser af små fejl til tilføjelse af nye funktioner.

12.4 Læringsressourcer

For dem, der er nye i Ruby on Rails, eller som ønsker at opgradere deres færdigheder, er der et væld af læringsressourcer tilgængelige:

 • Bøger:

  • "Agile Web Development with Rails" er en omfattende bog, der ofte opdateres til at matche de seneste versioner af Rails.

  • "The Rails 5 Way" er en anden populær bog, der er kendt for sin dybdegående dækning af best practices i Rails-udvikling.

 • Video Tutorials:

  • Platforme som Udemy, Coursera og Pluralsight tilbyder kursusser i Ruby on Rails, der dækker både grundlæggende og avancerede emner.

12.5 Mentorprogrammer og online grupper

For yderligere støtte tilbyder mange online grupper og websites mentorprogrammer, hvor erfarne Rails-udviklere vejleder nyere udviklere. Websites som Exercism eller Codecademy tilbyder interaktive Rails-kurser med community support.

Samfundet og ressourcerne omkring Ruby on Rails giver en robust ramme for læring og udvikling, hvilket gør det muligt for udviklere på alle niveauer at bygge effektive og innovative webapplikationer. Ved at udnytte disse ressourcer kan Rails-udviklere fortsætte med at vokse fagligt og bidrage positivt til samfundet.

13. Konklusion

13.1 Sammenfatning

Ruby on Rails har bevist sin værdi som et kraftfuldt og effektivt webudviklingsframework, der gør det muligt for udviklere at bygge komplekse webapplikationer hurtigt og med mindre kode. Ved at fremme principper som "Convention over Configuration" og "Don't Repeat Yourself", samt ved at tilbyde en omfattende pakke af værktøjer og gems, hjælper Rails med at minimere den tidsmæssige og tekniske byrde forbundet med webudvikling.

13.2 Styrken ved Ruby on Rails

Rails' styrke ligger i dets omfattende økosystem, fleksible natur, og stærke community. Dette framework tilbyder ikke kun et rigt bibliotek af gems, men også robuste sikkerhedsfeatures og omfattende support for moderne webteknologier og -standarder. Desuden er Rails' evne til at integrere med front-end JavaScript-frameworks og dets støtte til API-only applikationer eksempler på dets alsidighed og tilpasningsevne.

13.3 Rails' rolle i fremtiden for webudvikling

Som teknologien udvikler sig, fortsætter Ruby on Rails med at tilpasse og udvikle nye funktioner, der adresserer moderne webudviklingsudfordringer. Med regelmæssige opdateringer, der forbedrer både ydeevne og funktionalitet, og et dedikeret community, der bidrager til dets udvikling, står Rails godt rustet til at forblive relevant i den skiftende landskab af webudvikling.

13.4 Opfordring til handling

For nye udviklere, der ønsker at dykke ned i webudvikling, eller erfarne udviklere, der søger at udvide deres færdigheder, tilbyder Ruby on Rails en værdifuld og tilgængelig platform. Ved at udnytte de mange læringsressourcer og community-støttede tutorials og kurser, kan enhver udvikler hurtigt blive dygtig i Rails og bidrage til denne dynamiske og innovativ industri.

Ruby on Rails beviser, at det ikke blot er et værktøj til at bygge webapplikationer, men også en gateway til innovation og effektivitet i softwareudvikling. Ved at vælge Rails vælger udviklere et værktøj, der vil støtte dem gennem hele deres karriere, mens de bygger sikre, skalerbare og vedligeholdelsesvenlige applikationer.

Har du brug for en Ruby-udvikler til dit næste IT-projekt? Hos Better Developers hjælper vi dig med at finde den rette udvikler til lige netop dine behov. Læs om IT-konsulenter hos Better Developers.

1. Introduktion til Ruby on Rails

Ruby on Rails, ofte blot kaldet "Rails," er et open-source web framework skrevet i programmeringssproget Ruby. Det blev udviklet af David Heinemeier Hansson i 2003 under arbejdet med projektstyringsværktøjet Basecamp og frigivet som open source i 2004. Rails er designet til hurtigt at udvikle databasedrevne webapplikationer ved hjælp af "Convention over Configuration" (CoC) og "Don't Repeat Yourself" (DRY) principperne. Disse principper fremmer et design, hvor udviklere kan opnå mere med mindre kode, hvilket accelererer udviklingsprocessen markant.

Rails introducerer en række funktioner, der gør det til et kraftfuldt værktøj til webudvikling:

 • MVC-arkitektur (Model-View-Controller): Strukturerer applikationen i tre sammenkoblede dele, der adskiller logik, brugergrænseflade og dataadgang, hvilket fremmer organisering og vedligeholdelse af kode.

 • Convention over Configuration: Standardiserer programmeringspraksis og projektstruktur, hvilket reducerer den mængde af konfiguration, en udvikler skal håndtere.

 • DRY (Don't Repeat Yourself): Fremmer genanvendelse af kode for at minimere gentagelser og fejl, hvilket fører til mere vedligeholdelig og fejlfri kode.

 • Active Record: Et ORM (Object-Relational Mapping) system, der forbinder objekter i applikationen med databaseposter for at forenkle datamanipulation og databasehåndtering.

 • Gem-pakker: RubyGems og Bundler understøtter håndteringen af biblioteker (gems), der udvider funktionaliteten i Rails-applikationer.

Rails er populært blandt startups og hurtigtvoksende virksomheder på grund af sin effektivitet og det store økosystem af biblioteker, der tillader hurtig prototyping og udvikling. Med en omfattende samling af åbne gems, et stærkt community, og en velstruktureret filosofi, giver Rails en robust platform for udvikling af alt fra simple webapplikationer til komplekse, skalerbare virksomhedsløsninger.

2. Installation og opsætning

2.1 Systemkrav

Før du installerer Ruby on Rails, skal du sørge for at have følgende komponenter installeret på din computer:

 • Ruby: Rails er bygget med Ruby-sproget, så du skal have Ruby installeret.

 • RubyGems: Et pakkehåndteringssystem for Ruby, som gør det nemt at distribuere og installere Ruby-biblioteker og applikationer.

 • SQLite3: En let database, som Rails bruger som standard til udvikling og test.

 • Node.js: Bruges til at kompilere JavaScript-assets.

 • Yarn: En pakkehåndtering, der håndterer frontend-afhængigheder.

2.2 Installation

Installation af Rails kan variere afhængigt af dit operativsystem, men den mest almindelige metode er gennem RubyGems. Åbn en terminal og indtast følgende kommando:

gem install rails

Dette installerer den nyeste version af Rails samt de nødvendige afhængigheder.

2.3 Oprettelse af et nyt Rails-projekt

Når du har installeret Rails, kan du oprette et nyt projekt ved at køre:

rails new myapp

Dette kommando opretter en ny mappe med navnet myapp, som indeholder alle de nødvendige filer og mapper til et Rails-projekt. Strukturen omfatter:

 • app/: Indeholder modeller, views, controllere, hjælpere og andre ressourcer til applikationen.

 • config/: Indeholder konfigurationsfiler for ruter, databaser og mere.

 • db/: Indeholder databasemigrationer og skemaer.

 • public/: Indeholder statiske filer og kompilerede assets.

2.4 Konfiguration af databasen

Rails bruger SQLite3 som standard, hvilket er fint til udvikling og test. Hvis du ønsker at bruge en anden database, kan du konfigurere dette i config/database.yml. For eksempel, til at bruge PostgreSQL, ændre databaseadapteren til postgresql og opdater de relevante databaseindstillinger.

default: &default
 adapter: postgresql
 pool: <%= ENV.fetch("RAILS_MAX_THREADS") { 5 } %>
 timeout: 5000

development:
 <<: *default
 database: myapp_development

test:
 <<: *default
 database: myapp_test

2.5 Kørsel af Rails-serveren

For at starte din Rails-applikation, naviger til projektets rodmappe i en terminal og kør følgende kommando:

rails server

Dette starter en Puma-webserver på http://localhost:3000. Åbn en webbrowser og gå til denne adresse for at se din nye Rails-applikation i aktion.

Dette sætter grundlaget for at begynde at udvikle applikationer med Ruby on Rails, hvor du kan begynde at tilføje modeller, views og controllere for at udvide din applikations funktionalitet.

3. Arkitektur og konventioner

3.1 MVC-arkitektur

Ruby on Rails anvender Model-View-Controller (MVC) arkitekturen, en populær software designmønster, der opdeler applikationen i tre interagerende dele. Dette hjælper med at adskille præsentation og forretningslogik, hvilket gør kodebasen mere organiseret og vedligeholdelig.

 • Model: Håndterer data og forretningslogik. Modeller kommunikerer direkte med databasen og gemmer dataene, som applikationen arbejder med.

 • View: Præsenterer data for brugeren og genererer brugergrænsefladen. Views er typisk skabeloner, der udfyldes med data fra modeller og præsenteres af controllere.

 • Controller: Fungerer som mellemmand mellem modeller og views. Controllere behandler indgående forespørgsler, arbejder med modeller for at hente data, og sender disse data til views for præsentation.

3.2 Konventioner over konfiguration

Rails er kendt for sin "Convention over Configuration" tilgang, hvor standardkonventioner anvendes for at undgå unødvendig konfiguration. Dette accelererer udviklingsprocessen ved at reducere antallet af beslutninger, udviklerne skal træffe.

 • Eksempler på konventioner inkluderer:

  • Navngivning af klasser og filer: Klassenavne er ental, mens deres tilsvarende database tabeller er flertal (f.eks., User klassen korresponderer til users tabellen).

  • Controller-handlinger: Standard handlinger som index, show, new, edit, create, update og destroy bruges til at navngive controller-metoder, som automatisk matcher til CRUD-operationer i en database.

3.3 DRY-Princippet

"Don’t Repeat Yourself" (DRY) er et andet centralt princip i Rails, som fokuserer på at reducere gentagelsen af softwaremønstre. Rails opfordrer udviklere til at udtrække gentagne kodeblokke og bruge genanvendelige metoder eller delte ressourcer for at holde kodebasen ren og effektiv.

 • Implementering af DRY i Rails:

  • Hjælpemetoder: Ofte brugte funktioner, såsom datoformatering eller valideringer, kan abstraheres i hjælpere, som kan genbruges på tværs af forskellige views eller controllers.

  • Partials: View-kode, der gentages på tværs af forskellige sider, kan isoleres i partials, som kan indlæses, hvor det er nødvendigt.

3.4 Routing

Rails' routing system mapper indgående webanmodninger til de passende controller-handlinger. Routing-konfigurationen defineres i filen config/routes.rb, hvilket gør det muligt at designe både simple og komplekse URL-strukturer på en overskuelig måde.

 • Eksempel på en simpel route: Her defineres en statisk route til en velkomstside og en ressourcefuld route til artikler, hvilket automatisk skaber paths til standard CRUD-operationer.

Rails.application.routes.draw do
 get 'welcome/index'
 resources :articles
end

Denne robuste arkitektur og disse faste konventioner giver Rails dets kraft og fleksibilitet, hvilket gør det til et ideelt framework for både små projekter og store enterprise-level applikationer. Ved at følge disse mønstre, kan Rails-udviklere effektivt håndtere applikationens kompleksitet og sikre en høj grad af vedligeholdelighed.

4. Grundlæggende

4.1 Rails applikationsstruktur

En typisk Ruby on Rails applikation følger en standard mappestruktur, der organiserer de forskellige dele af applikationen logisk og intuitivt. Denne struktur er ikke kun en konvention, men også en del af Rails' "Convention over Configuration" filosofi.

 • App-mappen: Indeholder de primære applikationskomponenter som modeller, views, controllere, hjælpere, mailers og jobs.

 • Config-mappen: Indeholder konfigurationsfiler, herunder miljø-specifikke indstillinger og routing-specifikationer.

 • Db-mappen: Indeholder databaserelaterede filer, såsom migrations og skemaer.

 • Public-mappen: Indeholder statiske filer og fejlsider, der kan tilgås direkte.

4.2 Grundlæggende kommandoer

Rails kommer med et sæt kraftfulde kommandoer, som hjælper med at automatisere mange aspekter af udvikling og administration af applikationen:

 • rails new: Opretter en ny Rails-applikation med en standard mappestruktur og grundlæggende konfiguration.

 • rails server (rails s): Starter en lokal server, som gør det muligt at se applikationen i en webbrowser.

 • rails console (rails c): Åbner en Ruby interaktiv shell med indlæst applikationsmiljø, som er ideel til at eksperimentere med Ruby-kode og Rails-kommandoer.

 • rails generate (rails g): Genererer nye filer til din applikation baseret på foruddefinerede skabeloner; dette kan være alt fra simple modeller og controllere til mere komplekse strukturer som scaffolds.

 • rails db:migrate: Kører migrations, som ændrer databasestrukturen ved at tilføje, ændre eller slette tabeller og kolonner.

4.3 Hello, Rails!

For at illustrere, hvordan man kommer i gang med en simpel Rails-applikation, er her et hurtigt eksempel på en "Hello, World!" applikation:

 1. Opret en ny applikation:

rails new hello_rails
cd hello_rails
 1. Generer en controller:

rails generate controller Welcome index

Dette opretter en controller kaldet Welcome med en action index. Rails genererer også en tilsvarende view-fil for index action.

 1. Rediger routes-filen: Åbn config/routes.rb og tilføj følgende linje for at definere roden af din site til Welcome#index:

root 'welcome#index'
 1. Start Rails-serveren:

rails server
 1. Besøg din nye applikation: Åbn en webbrowser og gå til http://localhost:3000. Du bør se en side, der siger "Hello, Rails!"

Denne simple applikation demonstrerer den grundlæggende arbejdsgang i en Rails-applikation og viser, hvor hurtigt man kan komme i gang med at bygge webapplikationer med Rails.

5. Modeller og databaser

5.1 Modeller

I Ruby on Rails er modeller objekter, der repræsenterer tabeller i databasen. Modeller bruger ActiveRecord, Rails' indbyggede Object-Relational Mapping (ORM) system, til at abstrahere og håndtere databaseinteraktioner. Med ActiveRecord kan udviklere skrive databaseforespørgsler ved hjælp af Ruby, i stedet for direkte SQL.

 • Opret en ny model: Denne kommando opretter en model kaldet User med felterne name og email. Rails genererer også en migration fil, der beskriver, hvordan man opretter den tilsvarende database tabel.

rails generate model User name:string email:string

5.2 Migrations

Migrations er scripts skrevet i Ruby, der ændrer databasens skema over tid. De er især nyttige for at holde databasens struktur synkroniseret mellem forskellige udviklingsmiljøer og versioner.

 • Eksempel på en migration: Denne migration opretter en tabel users med kolonnerne name, email, og tidsstempler (created_at og updated_at).

class CreateUsers < ActiveRecord::Migration[6.0]
 def change
  create_table :users do |t|
   t.string :name
   t.string :email

   t.timestamps
  end
 end
end

5.3 Arbejde med modeller

Når modellerne er etableret, kan de bruges til at oprette, læse, opdatere og slette databaseposter (CRUD operationer).

# create a user
User.create(name: "Alice", email: "alice@example.com")

# read an existing user
user = User.find_by(email: "alice@example.com")

# update a user
user.update(name: "Alice Smith")

# delete a user
user.destroy

5.4 Databasekonfiguration

Rails understøtter flere databaser som SQLite, MySQL, og PostgreSQL. Konfigurationen for databasen styres i filen config/database.yml. Her kan du angive de nødvendige indstillinger for forskellige miljøer (udvikling, test og produktion).

 • Eksempel på database.yml for PostgreSQL:

development:
 adapter: postgresql
 encoding: unicode
 database: myapp_development
 pool: 5
 username: myapp
 password: password1
 host: localhost

Databasen og modellerne udgør rygraden i en Rails-applikation, hvor de sikrer, at data håndteres effektivt og sikkert. Korrekt brug og konfiguration af modeller og databaser er afgørende for applikationens ydeevne og skalabilitet.

6. Views og Controllere

6.1 Views

Views i Ruby on Rails er ansvarlige for at præsentere data for brugeren. Typisk indeholder de HTML, der kan indeholde indlejret Ruby-kode (ERB) til dynamisk indholdsgenerering. Views fungerer som en skabelon, hvor data leveret af controllere indsættes og præsenteres for brugeren.

 • Eksempel på et view (show.html.erb):

<h1>User Profile</h1>
<p>Name: <%= @user.name %></p>
<p>Email: <%= @user.email %></p>

6.2 Controllere

Controllere i Rails er broen mellem modeller og views. De håndterer brugerinput, arbejder med modeller for at hente, gemme eller opdatere data og sender derefter disse data til views til præsentation.

 • Eksempel på en controller (users_controller.rb):

class UsersController < ApplicationController
 def show
  @user = User.find(params[:id])
 end
end

6.3 Routing til Controllere

Routing i Rails definerer, hvilken controller og hvilken handling (metode) der skal håndtere en given anmodning. config/routes.rb filen bruges til at konfigurere disse ruter.

 • Eksempel på en simpel route:

Rails.application.routes.draw do
 get 'users/:id', to: 'users#show'
end

6.4 Samspillet mellem MVC-komponenter

Når en bruger anmoder om en URL, der matcher en defineret route, bestemmer Rails, hvilken controller og hvilken metode (action) der skal bruge til at behandle anmodningen. Controlleren interagerer derefter med den relevante model (hvis nødvendigt), og dataene, som modellen leverer, bliver sendt til viewet, der genererer den endelige HTML.

6.5 Layouts og Partials

Rails understøtter brugen af layouts og partials for at undgå duplikation og fremme genanvendelse i views.

 • Layouts: Definerer det generelle layout for flere views (f.eks. fælles header, footer, navigation).

 • Partials: Små genanvendelige view-komponenter, der kan inkluderes i andre views.

 • Eksempel på et layout (layouts/application.html.erb):

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>MyApp</title>
</head>
<body>
 <%= yield %>
</body>
</html

 • Eksempel på et partial (_form.html.erb):

<%= form_with(model: @user, local: true) do |form| %>
 <div class="field">
  <%= form.label :name %>
  <%= form.text_field :name %>
 </div>
 <div class="field">
  <%= form.label :email %>
  <%= form.email_field :email %>
 </div>
 <%= form.submit %>
<% end %>

Views og controllere er centrale i Rails' MVC-arkitektur og spiller en afgørende rolle i, hvordan applikationer præsenterer data og interagerer med brugere. Korrekt forståelse og anvendelse af disse komponenter er nødvendig for at bygge effektive og brugervenlige Rails-applikationer.

7. Migrations og Routes

7.1 Migrations

Migrations i Ruby on Rails tillader dig at versionere din database og tilpasse dens skema over tid. De er nøglen til at håndtere databaseændringer uden at forstyrre data, og de gør det muligt at tilføje, ændre, eller fjerne databasetabeller og kolonner gennem Ruby-script i stedet for rå SQL.

 • Oprette en ny migration:

rails generate migration AddBirthdayToUsers birthday:date

Denne kommando genererer en migration, der tilføjer en birthday kolonne af typen date til users tabellen.

 • Køre migrations:

rails db:migrate

Denne kommando anvender de nyeste migrationer til databasen, hvilket opdaterer skemaet.

7.2 Routes

Routing i Rails styrer, hvilke controllere og actions der reagerer på browser- eller API-anmodninger. Rails-routes deklareres i config/routes.rb og tilbyder en kraftfuld syntaks for at omdirigere indkommende anmodninger til de korrekte controllere.

 • Simpel routing:

get 'welcome/index'
 • Resourceful routing: Resourceful routing opretter automatisk ruter, der svarer til standard CRUD-operationer på en ressource.

resources :articles

Dette opretter ruter for at oprette, læse, opdatere, og slette artikler.

7.3 Avancerede Routing-teknikker

Rails tilbyder flere avancerede routing-teknikker for at håndtere mere komplekse routing-behov:

 • Nested resources: Når en ressource logisk ejes af en anden, kan ruterne "nestes", hvilket gør det nemmere at håndtere sammenhængende data.

resources :magazines do
 resources :ads
end
 • Namespaced routing: Bruges ofte til at gruppere administrative sider under et admin namespace.

namespace :admin do
 resources :articles
end
 • Constraints: Du kan begrænse ruterne baseret på forskellige betingelser som subdomæner, IP-adresser eller andre regler.

  get 'photos', constraints: {subdomain: 'admin'}

7.4 Rutehjælpere

Rails genererer automatisk hjælpefunktioner for dine ruter, hvilket gør det nemt at referere til dem i dine views og controllere.

 • Brug af rutehjælpere:

<%= link_to 'New article', new_article_path %>

Migrations og routing er fundamentale komponenter i Rails, der styrker applikationens struktur og dens evne til at reagere effektivt på brugerinteraktioner. Korrekt håndtering af disse to elementer sikrer, at applikationen er vedligeholdelig og skalerbar, og at databasen kan tilpasse sig ændringer i applikationens behov uden nedetid.

8. Associations og Validations

8.1 Associations

Associations i Ruby on Rails er en kraftfuld måde at etablere relationer mellem forskellige modeller på. Disse relationer efterligner de samme relationer, som du ville finde mellem tabeller i en relationsdatabase, såsom 'one-to-many', 'many-to-one', og 'many-to-many'.

 • Eksempel på en one-to-many relation: En bruger har mange artikler, og hver artikel tilhører en bruger.

class User < ApplicationRecord
 has_many :articles
end

class Article < ApplicationRecord
 belongs_to :user
end
 • Eksempel på en many-to-many relation: Artikler kan have mange tags, og tags kan være tilknyttet mange artikler. Dette kræver en samlingstabel.

class Article < ApplicationRecord
 has_many :taggings
 has_many :tags, through: :taggings
end

class Tag < ApplicationRecord
 has_many :taggings
 has_many :articles, through: :taggings
end

class Tagging < ApplicationRecord
 belongs_to :article
 belongs_to :tag
end

8.2 Validations

Validations sikrer, at kun gyldige data gemmes i din database. Rails giver en række indbyggede valideringshjælpemidler, der kan bruges til at validere data, før de gemmes.

class Article < ApplicationRecord
 validates :title, presence: true, length: { minimum: 5 }
 validates :body, presence: true, uniqueness: true
end

Disse valideringer sikrer, at alle artikler har en titel, der er mindst fem tegn lang, og en unik tekst.

8.3 Brug af validations

Validations er især nyttige i webapplikationer, hvor data ofte kommer fra brugerinput. De hjælper med at sikre dataintegritet og forbedrer brugeroplevelsen ved at give feedback, når input ikke opfylder kravene.

 • Implementering af fejlhåndtering i views: Når en validation fejler, vil Rails automatisk tilføje fejlmeddelelser til det pågældende objekt, som kan vises i views.

<% if @article.errors.any? %>
 <div id="error_explanation">
  <h2><%= pluralize(@article.errors.count, "error") %> prohibited this article from being saved:</h2>
  <ul>
  <% @article.errors.full_messages.each do |msg| %>
   <li><%= msg %></li>
  <% end %>
  </ul>
 </div>
<% end %>

Associations og validations er grundlæggende aspekter af Ruby on Rails, der hjælper med at strukturere databaserelationer og sikre datakvalitet. Korrekt brug af disse funktioner øger applikationens robusthed og sikrer, at interaktioner med databasen er både effektive og sikre.

9. Sikkerhed og testing

9.1 Sikkerhed

Ruby on Rails er designet med en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte applikationer mod almindelige sikkerhedstrusler. Her er nogle af de centrale sikkerhedsmekanismer i Rails:

 • Cross-Site Scripting (XSS): Rails undgår automatisk XSS ved at escape HTML indhold, som er indsat i views via ERB-templates.

 • Cross-Site Request Forgery (CSRF): Rails genererer et token for hver session, der skal valideres ved hver form submission for at beskytte mod CSRF-angreb.

 • SQL Injection: ActiveRecord beskytter mod SQL injection ved at bruge parameteriserede forespørgsler, når SQL-koder genereres.

 • Secure Passwords: Rails har indbyggede funktioner til håndtering af brugerauthentication og password hashing.

 • Eksempel på sikker passwordhåndtering:

class User < ApplicationRecord
 has_secure_password
end

Denne funktion tilføjer metoder for at sætte og autentificere mod krypterede passwords.

9.2 Testing

Rails understøtter og opfordrer til omfattende testning som en integreret del af udviklingsprocessen. Rails anvender Minitest som standard testbibliotek, som tillader både unit tests og integration tests.

 • Unit Testing: Fokuserer på at teste en enkelt komponent eller model i isolation.

 • Integration Testing: Tester interaktioner mellem flere komponenter eller simulerer brugerinteraktioner inden for applikationen.

 • Eksempel på en simpel modeltest:

require 'test_helper'

class ArticleTest < ActiveSupport::TestCase
 test "should not save article without title" do
  article = Article.new
  assert_not article.save, "Saved the article without a title"
 end
end

9.3 Test Driven Development (TDD)

Rails fremmer anvendelsen af Test Driven Development, hvor tests skrives før den faktiske kode. Dette sikrer, at kodebasen forbliver robust og fejlfri gennem udviklingen.

9.4 Systemtests med Capybara

Rails 5.1 og fremefter inkluderer Capybara til systemtestning, hvilket tillader simulering af rigtige brugerinteraktioner i en browser.

 • Eksempel på en systemtest:

require "application_system_test_case"

class ArticlesTest < ApplicationSystemTestCase
 test "visiting the index" do
  visit articles_url
  assert_selector "h1", text: "Articles"
 end
end

Sikkerhed og testning er kritiske komponenter i enhver professionel udviklingspraksis. Rails tilbyder et stærkt framework for begge dele, som hjælper udviklere med at bygge sikre og pålidelige applikationer og opretholde høj kvalitet gennem hele udviklingscyklussen.

10. Rails og JavaScript

10.1 Integration af JavaScript i Rails

Ruby on Rails understøtter sømløst integration af JavaScript, hvilket forbedrer interaktiviteten i Rails-applikationer. Med indførelsen af Webpacker i Rails 5.1, er det blevet mere håndterbart at integrere moderne JavaScript-frameworks og biblioteker som React, Angular og Vue.js.

 • Opsætning af Webpacker: Denne kommando konfigurerer Webpacker, som er Rails' standard JavaScript-kompilator og bundler, der erstatter det ældre asset pipeline for JavaScript.

rails webpacker:install

10.2 Stimulus.js

Stimulus er et JavaScript-framework udviklet af Basecamp, designet til at arbejde harmonisk med Rails' turbolinks. Det er ideelt til at tilføje simpel interaktivitet til Rails-applikationer uden behovet for mere komplekse JavaScript-frameworks.

 • Eksempel på Stimulus-controller:

import { Controller } from "stimulus"

export default class extends Controller {
 static targets = ["name"]

 greet() {
  console.log(`Hello, ${this.nameTarget.value}!`

10.3 Turbo Drive

Turbo Drive er en del af Hotwire, et sæt moderne webteknologier designet til at fremskynde HTML-opdateringer. Det gør det muligt for Rails-applikationer at indlæse sider hurtigere ved kun at opdatere dele af siden, som har ændret sig, uden at genindlæse hele dokumentet.

10.4 ActionCable

Rails' ActionCable er en framework for realtid features i Rails-applikationer. Det gør det muligt at nemt implementere WebSockets, som er essentielle for features som live chat og notifikationer.

 • Eksempel på en ActionCable setup:

module ApplicationCable
 class Connection < ActionCable::Connection::Base
 end
end

10.5 Rails API og JavaScript Frontends

Med stigende popularitet af SPA (Single Page Applications), kan Rails også bruges som et API-backend, der serverer JSON-data til frontend-applikationer bygget med JavaScript-frameworks.

 • Konfigurering af Rails som API-only: Når du opretter et nyt Rails-projekt, kan du specificere, at det skal være API-only, hvilket optimerer Rails' middleware stack for API-brug.

rails new myapi --api

Integration af JavaScript i Rails-applikationer giver udviklere kraftfulde værktøjer til at bygge responsive, skalerbare og interaktive webapplikationer. Med understøttelse af moderne værktøjer og frameworks er Rails et robust valg for både server-side og client-side udvikling.

11. Populære gems og deployment

11.1 Populære Gems

RubyGems er en vigtig del af Ruby on Rails' økosystem, der tilbyder en bred vifte af biblioteker (gems) til næsten enhver funktion, du kan forestille dig. Disse gems kan dramatisk accelerere udviklingsprocessen ved at tilføre forudbyggede løsninger og værktøjer. Her er nogle af de mest populære og nyttige gems for Rails-udviklere:

 • Devise: Et omfattende authentication-løsning for Rails-applikationer.

 • Pundit: Tilbyder et sæt af simpel og fleksibel autorisationskontrol.

 • CarrierWave: Gør det nemt at uploade filer i dine applikationer.

 • Sidekiq: Effektiv håndtering af baggrundsjob.

gem 'devise'
gem 'pundit'
gem 'carrierwave'
gem 'sidekiq'

11.2 Deployment

Deployment af Rails-applikationer kan variere afhængigt af den valgte hosting-løsning. Her er nogle almindelige muligheder for at deploye Rails-applikationer:

 • Heroku: En af de mest populære PaaS (Platform as a Service) løsninger, der gør det nemt at deploye Rails-applikationer med minimal konfiguration.

git push heroku master
 • AWS Elastic Beanstalk: En anden kraftfuld og skalerbar løsning til at håndtere Rails-applikationer i skyen.

 • Docker: Containerisering af din applikation gør det muligt at sikre ensartede miljøer fra udvikling til produktion.

11.3 Optimering før Deployment

Før deployment, er det vigtigt at sikre, at din applikation er optimeret til produktion. Dette inkluderer:

 • Prækompilering af assets: Rails 5+ understøtter nem prækompilering af JavaScript og CSS.

rails assets:precompile
 • Databaseindeksering: Sørg for, at dine databaser er korrekt indekseret for at forbedre ydeevnen.

 • Sikkerhedstjek: Gennemfør sikkerhedsgennemgange for at sikre, at applikationen er sikker mod almindelige angreb.

11.4 Vedligeholdelse efter Deployment

Efter at have deployet din applikation, er vedligeholdelse og overvågning nødvendige for at sikre, at applikationen fortsat kører effektivt og sikkert. Værktøjer som New Relic eller Scout kan hjælpe med at overvåge ydeevnen og opdage potentielle problemer.

Deployment og vedligeholdelse af Rails-applikationer kræver omhyggelig planlægning og opmærksomhed på detaljer, men med det rigtige værktøj og tilgang kan processen gøres smidig og effektiv. Ved at integrere populære gems og følge bedste praksisser for deployment, kan Rails-udviklere sikre, at deres applikationer er robuste, sikre og klar til at håndtere realtidsanvendelser.

12. Samfund og ressourcer

12.1 Samfund

Ruby on Rails har et stærkt og engageret globalt samfund, der understøtter nye og erfarne udviklere gennem fora, konferencer, meetups, og online tutorials. Dette community er vitalt for udbredelsen af viden og støtte til Rails-udviklere verden over.

 • Online ressourcer:

  • Rails Guides: Det officielle site tilbyder omfattende og opdaterede guider til alle aspekter af Rails.

  • Ruby on Rails Tutorial: Et populært gratis online kursus, der dækker Ruby on Rails fra bunden.

  • Stack Overflow: Et aktivt forum, hvor Rails-udviklere stiller spørgsmål og deler løsninger.

12.2 Konferencer og workshops

Konferencer og workshops giver mulighed for at lære fra førende eksperter i Rails-samfundet og netværke med andre udviklere.

 • RailsConf: Den største årlige konference for Ruby on Rails-samfundet i USA.

 • RubyKaigi: En international konference, der fokuserer på Ruby og dækker mange Rails-relaterede emner, afholdt i Japan.

12.3 Bidrag til Ruby on Rails

Community engagement inkluderer også muligheden for at bidrage til selve Ruby on Rails-frameworket. Enhver kan hjælpe med at forbedre frameworket ved at indsende fejlrapporter, bidrage med kode gennem pull-requests eller ved at opdatere og vedligeholde dokumentationen.

 • Bidrag til GitHub: Rails' kildekode er hostet på GitHub, hvor udviklere kan bidrage til projektet. Dette omfatter alt fra rettelser af små fejl til tilføjelse af nye funktioner.

12.4 Læringsressourcer

For dem, der er nye i Ruby on Rails, eller som ønsker at opgradere deres færdigheder, er der et væld af læringsressourcer tilgængelige:

 • Bøger:

  • "Agile Web Development with Rails" er en omfattende bog, der ofte opdateres til at matche de seneste versioner af Rails.

  • "The Rails 5 Way" er en anden populær bog, der er kendt for sin dybdegående dækning af best practices i Rails-udvikling.

 • Video Tutorials:

  • Platforme som Udemy, Coursera og Pluralsight tilbyder kursusser i Ruby on Rails, der dækker både grundlæggende og avancerede emner.

12.5 Mentorprogrammer og online grupper

For yderligere støtte tilbyder mange online grupper og websites mentorprogrammer, hvor erfarne Rails-udviklere vejleder nyere udviklere. Websites som Exercism eller Codecademy tilbyder interaktive Rails-kurser med community support.

Samfundet og ressourcerne omkring Ruby on Rails giver en robust ramme for læring og udvikling, hvilket gør det muligt for udviklere på alle niveauer at bygge effektive og innovative webapplikationer. Ved at udnytte disse ressourcer kan Rails-udviklere fortsætte med at vokse fagligt og bidrage positivt til samfundet.

13. Konklusion

13.1 Sammenfatning

Ruby on Rails har bevist sin værdi som et kraftfuldt og effektivt webudviklingsframework, der gør det muligt for udviklere at bygge komplekse webapplikationer hurtigt og med mindre kode. Ved at fremme principper som "Convention over Configuration" og "Don't Repeat Yourself", samt ved at tilbyde en omfattende pakke af værktøjer og gems, hjælper Rails med at minimere den tidsmæssige og tekniske byrde forbundet med webudvikling.

13.2 Styrken ved Ruby on Rails

Rails' styrke ligger i dets omfattende økosystem, fleksible natur, og stærke community. Dette framework tilbyder ikke kun et rigt bibliotek af gems, men også robuste sikkerhedsfeatures og omfattende support for moderne webteknologier og -standarder. Desuden er Rails' evne til at integrere med front-end JavaScript-frameworks og dets støtte til API-only applikationer eksempler på dets alsidighed og tilpasningsevne.

13.3 Rails' rolle i fremtiden for webudvikling

Som teknologien udvikler sig, fortsætter Ruby on Rails med at tilpasse og udvikle nye funktioner, der adresserer moderne webudviklingsudfordringer. Med regelmæssige opdateringer, der forbedrer både ydeevne og funktionalitet, og et dedikeret community, der bidrager til dets udvikling, står Rails godt rustet til at forblive relevant i den skiftende landskab af webudvikling.

13.4 Opfordring til handling

For nye udviklere, der ønsker at dykke ned i webudvikling, eller erfarne udviklere, der søger at udvide deres færdigheder, tilbyder Ruby on Rails en værdifuld og tilgængelig platform. Ved at udnytte de mange læringsressourcer og community-støttede tutorials og kurser, kan enhver udvikler hurtigt blive dygtig i Rails og bidrage til denne dynamiske og innovativ industri.

Ruby on Rails beviser, at det ikke blot er et værktøj til at bygge webapplikationer, men også en gateway til innovation og effektivitet i softwareudvikling. Ved at vælge Rails vælger udviklere et værktøj, der vil støtte dem gennem hele deres karriere, mens de bygger sikre, skalerbare og vedligeholdelsesvenlige applikationer.

Har du brug for en Ruby-udvikler til dit næste IT-projekt? Hos Better Developers hjælper vi dig med at finde den rette udvikler til lige netop dine behov. Læs om IT-konsulenter hos Better Developers.